Tjukke folk er blide - en myte

At overvektige personer er ekstra blide er en myte som har eksistert i mange år. Flere forskningsrapporter viser derimot at personer med sykelig overvekt har redusert helserelatert livskvalitet.

Fanget i egen kropp

Noen overvektige beskriver det som å være "fanget i sin egen kropp" fordi kroppen ikke orker det man har lyst til. Som foreldre har man for eksempel lyst til å kunne være aktiv sammen med barna, men kroppen klarer det ikke. Mange opplever at det er vanskelig å finne klær man føler seg fine i. Kanskje er du en ung kvinne som ønsker deg barn, men overvekten hindrer deg i å bli gravid? Eller kanskje har du rett og slett bare lyst på sex, men opplever at overvekten hindrer deg i å "få draget på" en eventuell partner? Mange klarer ikke å gjøre det som andre i familien eller vennekretsen gjør, og faller utenom. Opplevelser som dette kan føre til et redusert selvbilde og dårlig samvittighet. Mange opplever skam og skyldfølelse knyttet til det å være overvektig. 

Mobbing

Ikke alle overvektige opplever mobbing, men mange barn, ungdom og voksne sliter med mobbing og opplever at de blir møtt med mindre respekt på grunn av overvekten. De føler seg utstøtt fra og uønsket av samfunnet. Det kan dreie seg om alt fra diskriminering i jobbsammenheng til at man opplever at andre stirrer, kommer med ufine kommentarer eller til og med tar bilder av en.  

Kroppsfiksering

Dagens samfunn legger stor vekt på kropp og utseende. Vektreduksjon presenteres ofte i aviser, ukeblader og reklame som noe som er lett å få til, ved å spise mindre og trene mer. En slik ensidig presentasjon kan lede til økt skyldfølelse og desperate forsøk på å gå ned i vekt. Hadde det vært så enkelt, så hadde verden sett nokså annerledes ut! Dessverre opplever en del overvektige slike holdninger også i møte med helsepersonell, noe som bidrar til at man mister tiltroen til at det går an å få hjelp i helsetjenesten. 

Erfaringer fra Irene:

Det er mange som kommenterer at de som er tykke er så blide, men er det slik?"

Når en sliter med selvbildet og føler seg mindreverdig som mange av oss overvektige gjør, er det lett å ta på seg roller for å føle seg akseptert. Vi vil ikke vise den indre sårheten som vi har og tar på oss rollene som blide, den store mor eller den som alltid trør til for å skape samhold og trivsel.

Det er ikke lett å ta på seg fintøy og gå på fest når det ikke finnes min størrelse i klærne som jeg gjerne vil gå i, eller når en ser i ukebladene med de flotte modellene i størrelse 0.

Det å bli akseptert inn i en venneflokk der alle har sin posisjon, hvordan får tjukka innpass der? Er det fordi vi er blid, eller kanskje fordi vi danner et bakteppe for å fremheve de som er mer vellykket? Det er mange ting som spiller inn, men en ting er sikkert og det er at hvis vi går ned i vekt endrer rollene seg og det påvirker ikke bare oss, men balansen i hele venneflokken.

Vi får en annen oppmerksomhet og vi endrer oss. Kanskje blir vi mer selvsikre, eller kvitter oss med tjukk og blid identiteten. Vi er fortsatt sårbare inni oss men andres bilde endrer seg og kanskje forventningene også."