Rettigheter

Som overvektig har du endel rettigheter som du bør vite om.

Bli medlem i Landsforeningen

Alle kan bli medlem i Landsforeningen for overvektige (LFO), men hovedmålgruppen er personer som har eller har hatt sykelig overvekt/fedme. Alle er velkommen i organisasjon. Bare hovedmedlemmer har fulle demokratiske rettigheter.

Helsedirektoratets prioriteringsveileder

Dette sier Helsedirektoratet om prioritering til helsehjelp: helsedirektoratets prioriteringsveileder.Veilederen skal være til hjelp for beslutningstøtte for de som søker helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, for eksemel rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten ved KMI.

NB. Nye kriterier: endringer for sykelig overvekt kommer (01.10.15)

Lov om pasientrettigheter

IS-12/2004. Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet: Lov om pasientrettigheter.Rundskrivet inneholder lovteksten til Pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften med merknader.

Retten til å få individuell plan: Les mer: https://helsenorge.no/rettigheter-som-syk/individuell-plan

Du kan søke om å få fradrag for store sykdomsutgifter ved for eksempel medikamentell behandling og kosttilskudd.

Les om brudd på behandlingsfristen:https://helsenorge.no/klage-og-erstatning/brudd-pa-behandlingsfrist