Selvhjelpsgruppe

Det kan være til hjelp for deg å delta i ei selvhjelpsgruppe.

Hva er selvhjelp?

"Selvhjelp er å skaffe seg mot og ork til å prøve å gjøre endringer i livet. Selvhjelp er å lytte til det smertefulle for å finne ut hva det vil fortelle oss" (selvhjelp.no).

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp sier dette om selvhjelp og selvhjelpsgrupper,

Hva er selvorganisert selvhjelp?

Selvhjelp er både en forståelse og et verktøy for alle mennesker med et livsproblem, eller for de som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten man har en diagnose eller ikke.

Selvhjelp er å:

  • våge og bli kjent med seg selv
  • ta ansvar for eget liv
  • ta utgangspunkt i den enkeltes kunnskap om eget problem
  • sette seg i stand til å be om, og ta i mot hjelp

Selvhjelp er styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter og ressurser slik at endringene blir varige. Det handler om å håndtere problemene i hverdagen på en måte som gjør at mestring og livskvalitet øker.