Livet som lettere - hva nå?

Hvor er Trine i sirkelen?

Vedlikehold:

  • Hvis vi lykkes i å holde på livsstilsendringene og går ned i vekt, gjelder det å vedlikeholde endringene og holde på gode vaner som en naturlig del av hverdagen.
  • Resultatet kan bli en varig positiv endring.

Trine ble motivert av at det faktisk ble letter å leve! Hun trives med å spise sunt, og det å ta bedre vare på kroppen gir henne en god følelse. Det at Trine nå har fått et større utvalg av klær, motiverer henne også til å fortsette samme livsstil.

Tilbakefall:

  • I motsatt fall faller vi tilbake til de gamle, dårlige vanene. Dette er dessverre regelen heller enn unntaket.
  • Det er viktig å ikke se på dette som et ensidig nederlag, men et grunnlag for å starte sirkelen på nytt med nye erfaringer.

Trine møter stadig på fristelser når jul, påske, bursdager og andre festligheter kommer. Trine kaller dette for fartshumper, og er bevisst på når de kommer og velger å kjøre over dem. Hun har klart å finne balansen mellom å kose seg samtidig som hun prøver å gå ned i vekt. Trine har klart å implementere dette som en del av dagliglivet. Hun poengterer at dette er ikke bare en kur, men skal bli en varig endring. Slik har hun klart å unngå tilbakefall.

Hvor er jeg i sirkelen?

Du har en viktig jobb foran deg når du skal arbeide med å vedlikeholde de positive endringene du har gjort og unngå tilbakefall til gamle vaner. Dette er først og fremst mental trening, der viljestyrke, pågangsmot og utholdenhet er helt nødvendig. Tenk på hva som er målet ditt og hold fast ved det. Du har fått mange gode tips og redskaper du kan bruke ved å lese gjennom disse kapitlene. Bruk dem godt!

Hvordan arbeider du med deg selv for å vedlikeholde endringer?

Tenk over hvordan du kan følge opp de postive endringene du har startet på. Hva skal til for at du fortsetter med disse? Hvordan arbeider du med deg selv og bevisstgjøring om dette? Hvem kan være til hjelp og støtte for deg for å stå på videre?

Når du skal velge å starte med fysisk aktivitet, så husk at du må begynne i det små. Velg det som gjør deg glad og som er lystbetont. Liker du å gå eller sykle i skog i mark, så velger du det. Ønsker du å starte på et treningsstudio, velger du det.

Hvis du har startet med fysisk aktivitet eller et treningsopplegg som du ønsker å følge videre, kan det være lurt å ha en treningsvenn. Når man er to, er det mye lettere å engasjere seg til å dra på trening, og det blir mye vanskeligere å avlyse. Så er det så mye artigere å gjøre noe sammen!

For noen kan det være inspirerende å føre en treningsdagbok. Da kan du se tilbake på hvor ofte du har trent, og om du har oppnådd målet ditt med aktivitet pr. uke.

For å følge opp kostholdsendringene du har gjort, er det viktig at du er oppmerksom på hva du spiser, hvor mye og hvor ofte du spiser. Å føre matdagbok kan hjelpe deg videre til å holde på de endringene du har begynt.

Uansett råd så er det helt opp til deg selv å arbeide videre med vedlikehold. Det er du som setter deg nye mål, og det er du som styrer prosessen med å oppnå målene. Husk at du er ikke alene, derfor kan det være lurt å finne støtte hos dine nærmeste.

Hvordan unngår du tilbakefall?

Det er vanskelig å gi noen gode råd om dette, fordi dette er den store utfordringen. Mange strever med å balansere mellom vedlikehold og tilbakefall. Det er selvfølgelig ønskelig å unngå tilbakefall, men erfaringene tilsier at noen får tilbakefall, og må starte på nytt i endringssirkelen. Husk at dette ikke må ses på som et ensidig nederlag, men som en mulighet til å starte på nytt med noen nye erfaringer. Det aller viktigste er å arbeide videre med din mentale endringsprosess.