Behandlingssteder

Oversikt over behandlingssteder etter helseregion, først ved helseforetak så ved rehabiliteringsenheter.

Helse Sør-Øst RHF

Sykehus Senter Kirurgi Konservativ behandling
Akershus universitetssykehus HF   Kirurgi

Utredning
LMS
Kontroll

Oslo universitetssykehus HF Senter for sykelig overvekt Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Sykehuset i Vestfold HF Senter for sykelig overvekt Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Sykehuset Innlandet HF

Senter for sykelig overvekt Gjøvik

Indremedisinsk poliklinikk, Kongsvinger

   
Sykehuset Telemark HF Telemark sykehus, overvekt   Rehabilitering 
Sykehuset Østfold HF Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Kirurgi Utredning
Kontroll

Helse Vest RHF

Sykehus Senter Kirurgi Konservativ behandling
Helse Stavanger HF Sykelig overvekt poliklinikk Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Helse Fonna HF   Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Helse Bergen HF Poliklinikk for overvekt Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Helse Førde HF Fedmepoliklinikk Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll

Helse Midt-Norge RHF

Sykehus Senter Kirurgi Konservativ behandling
Helse Møre og Romsdal HF Kirurgi Utredning
Kontroll
St. Olavs Hospital HF Fedmepoliklinikk Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
Helse Nord-Trøndelag HF Kirurgi Utredning
Kontroll

Helse Nord RHF

Sykehus Senter Kirurgi Konservativ behandling
Helgelandssykehuset HF
 • Mo i Rana
 • Sandnessjøen
 • Mosjøen
  Utredning
LMS
Finnmarkssykehuset HF   Utredning
Nordlandssykehuset HF Kirurgi Utredning
LMS 
Kontroll
    Utredning
Kontroll
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • UNN Senter for sykelig overvekt Tromsø
 • UNN Senter for sykelig overvekt Harstad
  Utredning
LMS 
Kontroll

 

Rehabilitering i regionen Helse Sør-Øst

Navn Plasser Tilbudet gjelder
Evjeklinikken  
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
 • Familie
NIMI- Ringerike 

Døgnopphold

 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
NIMI – Ullevål Dagtilbud
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Oppfølgingsenheten Frisk, Moelven Dag/Døgn
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Idrettens helsesenter, Oslo Dag/Døgn
 • Motivasjonsopphold
 • Barn / unge
 • Voksne
Unicare Friskvernsklinikk, Asker Dag/Døgn
 • Motivasjonsopphold
 • Barn / unge
 • Voksne

Rehabilitering i regionen Helse Vest

Navn Plasser Tilbudet gjelder
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Flekke    
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Fjalar Dag/Døgn
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
LHL- klinikkene Nærland Jæren Døgnopphold
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Oppfølgingsenheten Frisk, Randaberg Døgnopphold
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne

Rehabilitering i regionen Helse Midt

Navn Plasser Tilbudet gjelder
Betania Malvik  
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Muritunet rehabilitering  
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
LHL Trondhjem  Dagtilbud
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
LHL Røros  
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne

Rehabilitering i regionen Helse Nord

Navn Plasser Tilbudet gjelder
Skibotn

Døgnopphold

 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Valnesfjord Helsesportsenter Dag/Døgn
 • Motivasjonsopphold
 • Barn / unge
 • Voksne
 • Overvektsopererte
NIMI Bodø Dagtilbud
 • Motivasjonsopphold
 • Voksne
Opptreningssentret i Finnmark, Alta  
 • Motivasjonsopphold
 • Barn / unge
 • Voksne
 • Overvektsopererte