Mental trening

Hva er mental trening?   

Ved endring av levevaner og livsstil dreier det seg i stor grad om å trene mentalt. Tankene våre, det mentale, styrer alle våre følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger. Mental trening handler om teknikker en bruker for å bli mentalt sterkere . På samme måte som en kan trene opp muskelaturen i kroppen, så kan en også trene opp sin mentale styrke.

"Commitment "og "believe"

Terry Orlick er en svært anerkjent mental trener. Han vektlegger syv komponenter i sin mentale treningsmodell «Wheel of Excellence», hvor selve kjernen av hjulet er «forpliktelse» (commitment) og «tro på deg selv» (believe). Han understreker at du må være dedikert, ha selvdisiplin og positive følelser knyttet til det du gjør og ditt mål. Videre må du tro på ditt potensiale, at du kan gjøre dette og at du har kapasitet til å nå målet ditt. Her vil det også være hjelpsomt om du har noen rundt deg som tror på deg.

SMART modellen

Nå som du er kjent med SMART-modellen og du har konkretisert dine mål utfra modellen så er det lettere å forplikte seg. I tillegg er det viktig at det å tenke på ditt mål som gir deg positive følelser/assosiasjoner. Gjør det det?

Har du også sikret deg at livet er nogenlunde stabilt fremover (ingen jobbendring, flytting o.l) som krever for mye av din mentale kapasitet? Har du skrevet matdagbok og registrert egne reaksjonsmønstre jmf mat og følelser? Da vet du status og hvor du vil?

Da er det dags å for alvor starte din mentale trening!

Refokusering

Studier viser sammenheng mellom olympisk prestasjon og mentale teknikker. Det er spesielt utøverens evne til rask refokusering når de møter distraksjoner som skiller de beste utøverne fra de øvrige . Med refokusering menes at man raskt kommer tilbake til sporet igjen, vender fokuset tilbake til planen, etter å ha blitt distrahert eller gjort noe utenom planen. Om vi titter på endringssirkelen vil det si at du kommer deg tilbake til handling når du har hatt et tilbakefall. Med andre ord; om du spiser noe som ikke var planlagt, ja så har du det. Hele endringsprosessen er ikke ødelagt av den grunn. Refokuser og se på din målsetting. Sett kursen tilbake til riktig retning for resten av dagen.

Oj- jeg spiste sjokoladen jeg ikke burde.
Da er hele planen min ødelagt.

Jaja - jeg spiste hele sjokoladen.
Jeg følger likevel planen min for resten av dagen

Saboterende tanker

Vi tenker titusener av tanker hver dag, noen av dem er såkalte saboterende tanker. De frister oss til å ta raske ukloke valg.

Etterhvert vil du kjenne igjen dine egne saboterende tanker. Ved hjelp av mindfulness kan du stoppe opp, observere tanken og si: «Hei på deg tanke, jeg hører deg, men jeg er ikke din tjener. Jeg har en plan jeg holder meg til».

For å sitere Adrian Wells: «Det er måten vi takler tanken på og ikke tanken i seg selv som gir problemer» 

 

Noe å tenke over

  • Hvordan snakker du til deg selv, er det mest ros eller ris?
  • Hvilke selvinstruksjoner gir du deg selv i løpet av dagen?
  • Kan du finne en alternativ tanke til den saboterende tanken?
  • Tenker du ofte svart/hvitt, enten/eller?
  • Har du bestemt deg, eller tar du det som det kommer?

Alice i eventyrland kommer til et veikryss og spør katten i treet:
«Kan du være så snill og fortelle meg hvor jeg burde gå nå?»
«Det kommer svært an på hvor du ønsker å ende opp» svarer katten.