Mitt møte med helsetjenesten

Det er ikke uvanlig at personer med overvekt opplever fordomsfulle holdninger fra helsepersonell, og derfor vegrer seg for å ta kontakt igjen for å be om hjelp med vekta. Du har kanskje allerede møtt noen som sier det bare er å "gå hjem og spise mindre og trene mer"?


Å bli møtt med respekt

Du har krav på å bli møtt med respekt og forståelse for at et stort overvektsproblem ikke nødvendigvis bare handler om mat og trening. Å bli møtt med genuin respekt er faktisk nødvendig for at du skal kunne ha tillit til den eller de som skal hjelpe deg på vei mot forandring. Hvis du opplever det motsatte må du ta det opp med legen eller en annen som jobber på legekontoret, for eksempel en helsesekretær, slik at dere kan komme til en felles forståelse for hvor "skoen trykker" og hvordan man på best mulig måte kan løse dette i samarbeid. Hvis du ikke når fram med å ta dette opp, eller vegrer deg for å ta det opp med den det gjelder, kan du se om det hjelper å bytte fastlege.

Det kan være lurt å be om en dobbeltime hos legen slik at han/hun har god til tid å lytte til det du har på hjertet.

Her kan du lese hva Jørgen Foss skriver til legene om overvekt og fordommer blant helsepersonell.