Inngrep

Mulige kirurgiske inngrep ved urininkontinens

 

TVT

Tensjonsfri-vaginal-tape: En slynge av plast blir lagt under urinrøret for å skape støtte til urinrøret. Det blir et høyere lukketrykk ved hosting, nysing og anstrengelse som vil hindre lekkasje.

Andre lignende typer slynger brukes også hos menn med stressinkontinens.

Sakralnervemodulering

En tynn ledning, en elektrode, settes inn i nærheten av nervene i korsryggen som kontrollerer bekkenmuskulaturen. På denne måten har man en pacemaker som modulerer og stabiliserer vannlatingen.

Injeksjon

Et stoff injiseres i lukkemuskelen og øker muskelens størrelse, og derved også dens lukkeevne.

Kunstig lukkemuskel

Protese opereres inn under huden og består av en ring rundt urinrøret, en trykkregulerende ballong i buken og en pumpe i pungen som pasienten regulerer selv. Væsken i ringen rundt urinrøret gjør at trykket i urinrøret øker og en unngår lekkasje. For å late vannet trykker pasienten på en knapp under huden i pungen som fører til at væsken transporteres vekk fra ringen og over i ballongen i buken, på denne måten åpnes urinrøret slik at vannlatingen kan skje. Etter noen minutter renner væsken tilbake til ringen slik at urinrøret påny blir tett.

Tidligere ble enkelte kvinner med lekkasje også operert med slik protese, men i dag er det mest vanlig med TVT-inngrep.

Botox injeksjonsbehandling

Botox injeksjonsbehandling tilbys til pasienter som har urinlekkasje på grunn av overaktiv blære. Botox er et medikament som settes med små sprøytestikk inn i blæremuskelaturen. Dette vil føre til at blæren blir mindre aktiv og kunne gi større blærekapasitet og mindre urinlekkasje i form av urgeinkontinens. Effekten avtar etter noen måneder og en må derfor regne med å gjenta behandlingen med visse mellomrom. Enkelte opplever at det kan være litt vanskelig å få latt vannet tilstrekkelig i den første tiden etter injeksjonene slik at de bør kunne beherske å sette engangskateter for å tømme blæren helt.