Midlertidige årsaker

Midlertidige problemer kan forårsake urininkontinens, og for å unngå et permanent problem bør de tas alvorlig og behandles så snart det lar seg gjøre.

Urinveisinfeksjon kan irritere blæra, og man vil hyppigere på do. Dette hastverket kan gjøre at man lekker, og kan ofte være det eneste tegnet på en slik infeksjon. Flere tegn kan være svie ved vannlating og illeluktende urin. Urinveisinfeksjon behandles med antibiotika.

Obstipasjon, det vil si forstoppelse, kan overaktivisere nervene i bekkenet og gjøre at blæra ”renner over”. Det kan i tillegg gjøre at man må late vannet oftere. For å forebygge forstoppelse anbefales daglig aktivitet, rikelig væskeinntak og mer fiber i kosten i form av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker.

Overdrevet inntak av drikke
Anbefalt væskeinntak ligger et sted mellom 1,5–2 liter hver dag. Sterkt overdrevet inntak av vann og annen drikke kan blant annet føre til lekkasje av urin fordi kroppen må skille ut mer vann, som igjen gjør at blæra blir full. Overdrevet inntak av vann kan også føre med seg andre bivirkninger, fordi vannet drar med seg saltstoffer ut av kroppen, og man kan få ubalanse i disse saltene.

Medikamenter
Hvis man av ulike grunner bruker vanndrivende medikamenter som for eksempel Furosemid, øker dette produksjonen av urin, man får hyppigere fylt blære, og kan få urinlekkasje som følge av dette.