Mestring

Å leve med lekkasje

Hvis behandlingen bare delvis eller ikke er vellykket, kan man måtte innse at dette er noe man må leve med. I så tilfelle er det flere ting som kan gjøre situasjonen lettere, og målet må være å leve så normalt som mulig.

Hva kan gjøre situasjonen bedre?

Hjelp og motivasjon: Ved å ta skrittet med å søke hjelp og nå frem til helsepersonell som jobber med urinlekkasje, vet vi at situasjonen blir lettere. Det å få forståelse og aksept for at dette er et problem kan i seg selv gi en bedre hverdag.

Åpenhet og støtte i familien: Å skjule store problemer for sine nærmeste kan føre til at man isolerer seg fra dem. De nærmeste vil ofte vite at noe er galt, og det er bedre å si at man har et problem. Da gir man dem rundt seg sjansen til å ta hensyn og hjelpe til med tilrettelegginegn av hverdagen. Som mennesker er vi avhengige av å ha andre mennesker rundt oss som kan støtte oss når vi trenger det.

Kartlegge og tilpasse hverdagen: Ved å kartlegge når problemene er verst, blir det lettere å fungere i hverdagen. Når kommer lekkasjene, er det noe spesielt som utløser dem, og er det i noen hjelpemidler som vil kunne bedre situasjonen? Helsepersonell vil kunne veilede og anbefale tiltak.

Urinlekkasje og seksualitet

Seksualitet er mye mer enn sex. Behovet for nærhet og kontakt er sterkt og viktig, og frykt for for eksempel lukt kan gjøre at den som lider av lekkasje setter opp en barriere mellom seg og sine nærmeste. Bare det å prate åpent om problemet i et parforhold kan senke denne barrieren. Det er ikke lett å være partner og ikke forstå hva din nærmeste går gjennom. Ved å ha en åpen kommunikasjon kan man unngå konflikter, både uttalte og uuttalte, noe som skaper rom for nærhet.