Årsaker

Jeg føler meg ikke lenger like mandig som før. Det gjør noe med en å måtte gå med bleier.

Mann, 63 år

Urinveienes oppbygging

Urinveiene består av nyrene, urinlederne, urinblære og urinrøret. Nyrene produserer urin, urinlederne leder urinen til blæra. Normalt skal vannlating skje viljestyrt. Det vil si at blæra lagrer urinen til vi bestemmer oss for å late vannet. Da trekker blæra seg sammen og lukkemusklene i urinrøret åpner seg slik at blæra kan tømmes.

Urinlekkasje

Urinlekkasje oppstår når trykket i blæra blir høyere enn lukketrykket i urinrøret, slik at større eller mindre mengder urin lekker ut.

Nyrenes oppgaver

Hovedfunksjonen for nyrene er å rense blodet for avfallsstoffer. Nyrene er i tillegg med på å regulere vann-, salt- og syrebasebalansen.

Blæras funksjon

Hovedoppgaven til  blæra er å lagre urinen i samlefasen, og å trekke seg sammen når blæren skal tømmes. Urinrørets hovedoppgave er å holde tett i samlefasen og åpne seg for å lede ut urinen når blæra skal tømme seg. Blæra er en hul muskelbeholder som består av flere lag muskulatur. I samlefasen er den tøyelig slik at trykket i blæra ikke skal stige. Sterk eller langvarig trykkstigning i samlefasen kan føre til at urin presses ut av urinrøret og gir lekkasje, eller at urin i verste fall presses opp til nyrene. Ei blære med vedvarende høyt trykk kan også gjøre at nyrene ikke får levert urin til blæra. Dermed kan urin samle seg i nyrebekkenet. På sikt kan dette føre til nyreskade. Det er derfor vikig å tømme blæra regelmessig.

Normal vannlating

De fleste voksne tisser ca. 4-7 ganger i døgnet, forutsatt at man drikker ca. 1500-2000 ml hver dag. Normalt vil blæra gi beskjed til hjernen om normal tissetrang når det er ca. 3 dl i blæra. Dersom man ikke går på toalettet da vil man etter hvert få stadig sterkere vannlatingstrang. Det anbefales at man tisser på volum mellom 2,5 dl og 4 dl. Under vannlating skal blæra trekke seg sammen og tømme seg mens lukkemusklene i urinrøret skal slappe av og holde seg åpne helt til blæra har tømt seg.