Symptomer

Jeg lekker ikke så mye, men det kommer litt og litt. Jeg føler meg aldri ren, jeg føler at jeg lukter.

Kvinne, 35 år

Hva er det?

Urinlekkasje innebærer enhver ufrivillig vannlating, som for mange blir et sosialt og hygienisk problem. Til tross for at det de siste årene er blitt mer åpenhet rundt problemet, er det fortsatt tabubelagt.

Det antas at ca. 10–40 prosent av den kvinnelige befolkningen plages av å lekke urin, avhengig av hvordan man definerer lekkasje. Tilsvarende antas det at 4–12 prosent menn rammes. Selv om det er flere eldre enn yngre mennesker som har disse problemene, er det absolutt også noe som rammer yngre.

Typer urinlekkasje 

En kan rammes av ulike typer urinlekkasje:

Anstrengelseslekkasje, stressinkontinens

Ufrivillig lekkasje ved hosting, nysing eller annen anstrengelse.

Hastverkslekkasje, urge-inkontinens

Ufrivilling lekkasje som kommer samtidig eller rett etter en plutselig vannlatingstrang.

Blandingslekkasje

En blanding av de to ovenfor.

Nattlig lekkasje

Urinlekkasje mens man sover.

Overflow-lekkasje

Overfylt blære som gir lekkasje.

Overaktiv blære

Hyppig hastverk med å gå på toalettet, dette kan være med og uten lekkasje.

Dryppelekkasje

Lekkasje som oppstår uten kjent årsak, ofte liten lekkasje og ikke nødvendigvis merkbar.
 

Dersom du er rammet av urinlekkasje, kan det være hensiktsmessig å føre en dagbok for å få oversikt over plagene dine. Her er et eksempel på oppsett for en slik dagbok (pdf-fil): eksempel. Du kan også teste plagene dine her.