03 Subjektive overgrep

 

Subjektive overgrep kan være seksuelle handlinger man utsettes for som er ubehagelige, og som skaper problemer og uro hos den enkelte.Personer med utviklingshemming kan oppleve subjektive overgrep.

                                                                                     

Eksempelvis kan noen ha sex fordi det er ”normalt”; ”alle andre gjør det”, ”hvis jeg ikke gjør det så gjør typen det slutt”, ”hvis jeg ikke har sex, så får jeg ikke være en del av gjengen” osv. Vi har inntrykk av at mange med utviklingshemming kan ha sex med en slik begrunnelse. Disse vil sannsynligvis få lite glede ut av seksualiteten, og være lettere offer for ulike typer overgrep.

Andre former for subjektive overgrep er når man har en opplevelse av å bli utsatt for seksuelle overgrep, selv om det ikke finnes paragrafer i straffeloven som definerer dette som overgrep.

 

Petter er en kamerat av faren til Kari. Han er ofte på besøk hos dem, i blant sammen med sin kone Ragnhild. Kari liker Petter godt, og er ofte sammen han når han er på besøk, enten hjemme hos Kari og foreldrene eller på hytta. Kari er 25 år gammel, det er uklart om hun har en utviklingshemming, men hun jobber til daglig på en vekstbedrift og trenger noe hjelp i hverdagen. Hun skal flytte hjemmefra om et par år. En dag er Petter og Kari alene på hytta, foreldrene hennes er en tur i byen og vil ikke være tilbake på noen timer. Været er fint og de blir enige om å ta et bad. De bader og herjer. Det ene tar det andre og plutselig begynner de å kysse og ta på hverandre. Deretter drar de tilbake til hytta hvor de har sex. Dette gjentar seg utover sommeren og høsten. De møtes – som regel etter initiativ fra Petter- ulike steder for å ha sex. Han understreker at dette er deres egen hemmelighet. Til å begynne med synes Kari dette er spennende. Hun har ikke tidligere erfaring med sex, og synes at det er ganske greit. Ikke så godt som hun hadde trodd, men greit. I tillegg liker hun å være alene med Petter. Han er morsom og tar ofte med små gaver til henne. Etter ei stund blir hun litt usikker på om dette er riktig. Petter er tross alt gift. Hun forsøker å forklare dette til Petter, men han ler bare og sier at Ragnhild ikke er i stand til å innfri de store behovene han har. Kari blir stadig mer overbevist om at dette er galt og tar dette opp med en hun stoler på.

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

 • Dette er noe Kari selv har valgt, og dersom hun ikke liker det som skjer får hun selv ta intiativ til å kutte ut..

  Det stemmer at Kari selv har valgt dette, og i prinsippet er det hennes eget ansvar å komme seg ut av denne situasjonen. Men det riktige er vel å hjelpe Kari ut av situasjonen.

 • Det er klart at det Petter gjør er straffbart. Han utnytter Karis funksjonshemming. Et slikt forhold må anmeldes.

  Det er uklart om Petter gjør noe straffbart. Straffeloven sier noe om å utnytte den andres utviklingshemning (forstandssvakhet). Det er uklart om Kari har en utviklingshemning. Dersom Kari selv vil kan hun utredes for dette, og dersom hun fyller kriteriene vil hun kunne få diagnosen. Hvis diagnosen bekreftes, er straffeloven eksplisitt på at å utnytte en annens utviklingshemning er straffbart. Følgelig er det mulig å anmelde Petter. Men dersom Karis eventuelle utviklingshemming ikke er åpenbar, vil det være tvilsomt om Petter kan dømmes for dette. Derimot er det viktig å tilby Kari hjelp dersom hun ønsker å komme ut av forholdet.
   

 • Det er ikke i strid med norsk lov å være utro, men Kari trenger kanskje hjelp til å komme ut av forholdet dersom hun ønsker det.

  Det stemmer, men Kari tror det er straffbart. Kari må trygges slik at hun kan komme ut av det hun har opplevd. Samtidig må hun få vite at det neppe fører frem å anmelde Petter. Videre er det viktig at Kari får nødvendig opplæring om kropp og seksualitet, slik at hun blir i stand til å identifisere overgrep hun eventuelt måtte bli utsatt for, og at hun kan nyte seksualitet slik at det kan bli et gode også for henne.