15 Akutt - hva gjør du?

 

I akutte situasjoner skal du håndtere situasjonen etter gjeldende retningslinjer, så hurtig som mulig. En del av håndteringen innebærer å sikre biologiske spor, i henhold til det politiet ønsker at du skal gjøre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vanlig prosedyre ved akutte, konkrete hendelser:
Klikk på blå tekst for mer informasjon

 • Ta kontakt med politi umiddelbart og spør hvordan du skal håndtere situasjonen og hvordan du kan sørge for at spor ikke blir ødelagt fram til politiet overtar ansvaret.

  Det kan finnes biologiske spor som må sikres før det har gått 72 timer. Når personen har en utviklingshemming, må dette opplyses om når politiet blir kontaktet. Dette fordi eventuelle avhør skal gjennomføres ved Statens Barnehus dersom offeret er barn eller har en utviklingshemning. For at dette skal skje må dette orienteres om ved første kontakt med politiet – og ved eventuell anmeldelse.Politiet jobber etter sine regler og prosesser uansett hvem som blir utsatt for overgrep.

 • Personen må ikke dusje/vaske seg.

  Det kjennes vanligvis påtrengende viktig ut å vaske seg etter overgrep, men dette ødelegger spor. Vær hos personen hele tiden for å trygge ham eller henne. Forklar viktigheten av å utsette vask av kropp.

 • Klær, sengetøy, laken etc. oppbevares tørt og pakkes i papir, hver for seg. Må ikke pakkes i plast på grunn av at bevis da blir ødelagt.

  Sikring av bevis er svært viktig for å kunne følge opp saken i rettsapparatet på en god måte.

 • Personen det gjelder skal til undersøkelse på overgrepsmottak om kommunen har det, eller bli undersøkt på legevakt.

  Mange kommuner har overgrepsmottak. Her finner du oversikt over alle overgrepsmottak i landet. Det skal stå i retningslinjene på din arbeidsplass hvor vidt du skal kontakte overgrepsmottak eller legevakt, og det skal stå telefonnummeret du skal bruke samt åpningstider.

 • Hvis du har mistanke om at en bestemt person har begått overgrepet, skal denne personen ikke konfronteres med dette.

  Vi kan da risikere at personen får mulighet til å dekke over eller slette spor, slik at politiet ikke får bevis for handlingen som er begått.

 • Skriv ned alt som har fremkommet om overgrepet. Vær faktaorientert, ikke legg inn dine egne fortolkninger.

  Skriv ned dato, klokkeslett, navn, stedsangivelse, nøyaktig formulering på spørsmål og svar som har med overgrepet å gjøre, samt spontane utsagn og reaksjoner-

 

 

Retningslinjene som er foreslått her bygger på Håndbok om seksuelle overgrep mot utviklingshemmede, fra Fylkesmannen i Finnmark og Helse Finnmark.