12 Når Kenneth sier i fra på en annen måte.

Plutselige skildringer av seksuell karakter kan komme til uttrykk i form av tegninger, malerier og lek. Dette kan være tegn på at vedkommende har vært utsatt for overgrep. Har vedkommende språkferdigheter kan samtaler som beskrevet under kapittel 11 være tilstrekkelig.

Dersom vedkommende har manglende språkferdigheter, kan ytterligere tiltak være kartlegging. For eksempel gjennom somatisk kartlegging, og kartlegging av atferd, I tillegg kan bruk av SexKunn (hvis vedkommende forstår og evner å peke), vising av filmer (eks ESS) for å se om kunnskap om hva som eventuelt har skjedd blir avdekket.
 

 

 

 
 

 

Du får mistanker om at Kenneth har blitt utsatt for et overgrep. Dette fordi han plutselig har begynt å rable/ fargelegge over skrittet til menn som er avbildet i blader og magasiner. Han har alltid rablet på bilder, med en tilsynelatende systematikk (for et halvt år siden rablet/ fargela han frontlyktene på bilder av biler, før der var det ansikter til barn). Du synes likevel det er litt merkelig, og velger å gå videre med saken. Du bestemmer deg for å gå gjennom DVD’en ESS med Kenneth for å se om du finner ut mer. Du oppdager at han reagerer kraftig hver gang du viser ham filmen hvor en mann er i dusjen. Hvordan vil du håndtere dette?

[Klikk på svaralternativene nedenfor]

 

  • Jeg velger ikke å gå videre med saken, da jeg har iverksatt en slags etterforskning på eget initiativ gjennom å vise denne DVD’en.

    -Det er ingen god plan. Dette er en påfallende atferd som det er riktig å melde videre. Ikke prøv å etterforske dette selv. Etterforskning om seksuelle overgrep er ikke for amatører. Les prosedyrene, og følg dem.

  • Jeg vil umiddelbart ta kontakt med vedkommende som er delegert til å håndtere mistanker om seksuelle overgrep og fortelle om mine funn.

    -Dette er et svar vi vil gi full støtte til smiley Sjekk ut prosedyrene, og finn ut hvem du skal henvende deg til.

  • Jeg forsøker å finne ut hvem som eventuelt har gjort noe som kan ha utløst slik atferd hos Kenneth.  Dette vil jeg gjøre gjennom å kartlegge når det startet, hvem som fulgte ham i svømmehallen på denne tiden (da er man alene i dusjen med Kenneth), deretter vil jeg konfrontere vedkommende om mine mistanker.

    -Det er ikke miljøarbeid du beskriver her, men politiarbeid. Politiarbeid overlates til politiet..