Introduksjon

Velkommen til læringsprogrammet "Aktivitet og mestring"


Læring i hverdagen

Via læringsprogrammet ønsker vi å skape en aktiv læringsprosess hvor det man lærer i programmet reflekteres over og aktivt jobbes med i arbeidshverdagen. Til det tar vi i bruk verktøy som Tom Tiller, professor ved UiT, har utviklet. For å lære er det nødvendig at man reflekterer og vurderer hva som er viktig lærdom å ta med seg videre. For mer informasjon se menypunktet  "Til læring i praksis".

  • I mange kommuner i dag er hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi satt på dagsorden. Felles for begge tjenestene er at man er avhengig av samarbeid med øvrige ansatte i helse- og omsorgstjenesten for at de nye tilbudene skal bli tatt i bruk og få effekt.

  • Målet med hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er å fremme selvstendighet og mestring. For å lykkes med dette er vi avhengige av at alle drar i samme retning. Dette krever kunnskap om temaene både blant de som jobber konkret med hverdagsrehabilitering og/eller velferdsteknologi og øvrig personell rundt brukerne.

  • Målgruppe for læringsprogrammet er hverdagsrehabiliteringsteam, ansatte i hjemmetjeneste, på tildelingskontor og i rehabiliteringstjenesten.