Sammenhengen mellom seksualitet, helse og livskvalitet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

En god helse er avhengig av nærhet til andre mennesker. Det er nærmest en forutsetning. Vi er alle avhengig av at noen setter pris på oss, og at vi har noen som vi setter pris på. Det handler om gjensidighet. Det anses som "god medisin" å få klem av noen man liker eller få et kyss på kinnet av en venn. Like viktig er det å si hvor glad man er i en person. Det kan også være ved å gi en klem, et klapp på skulderen eller stryke over kinnet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer seksuell helse som:

 • Frihet fra frykt, skam, skyldfølelse, vrangforestillinger og andre psykologiske forhoøld som hemmer evnen til seksuell utfoldelse og som forstyrrer en seksuell relasjon
 • Frihet fra organisk sykdom, skade eller lyte som forstyrrer de seksuelle og reproduktive funksjoner.
 • Evnen til å glede seg over sin seksualitet og forplantning i samsvar med både personlig og sosialt forankret etisk og verdimessig grunnholdning.
  Hvilke av disse utsagnene er du mest enig i?
 • Seksualitet er noe som er medfødt.

  Du er på rett vei. Men noe mangler. Alle mennesker er fra vugge til grav seksuelle individer. Og som Verdens helseorganisasjon (WHO) sier er seksualitet en integrert del av menneskets personlighet. Buttenschøn (1992) sier det så sterkt som at jo mer primitivt et menneske er, og jo mindre erfaring og oppdragelse det har fått, jo snarere vil det forsøke å tilfredsstille oppståtte behov. Enten det er sult, tørst, seksualitet eller annet.

 • Seksualitet er noe som er lært

  Ja, delvis. Alle mennesker er fra fødsel av seksuelle vesener. Man lærer av normer i samfunnet hva som er tillat. Et annet eksempel kan være at barn lærer fort om kjønnsorganer er noe positivt eller negativt. Et barn som opplever mye positiv kroppslig nærhet uten at kjønnsorganene blir stigmatisert vil sannsynligvis få et bedre grunnlag for en positiv kroppsopplevelse og et godt forhold til seksualitet og nærhet.

 • Seksualitet er noe som er både medfødt og lært.

  Riktig

 

Til slutt

Seksualitet er som vi har hørt om tidligere i dette kapitlet en del av vår utvikling og personlighet. Den er avhengig av hva som skjer i de ulike menneskers liv, hvordan den enkelte har det og hva vi gjør. Derfor kan vi ikke stykke mennesket opp i deler, men tenke helhetlig. Tjenesteytere som samarbeider med utviklingshemmede må ta opp tema som seksualitet i egne forum, hvor man våger å snakke om det. Vi må være bevisste på å se på seksualitet som kilde til glede og nytelse. Som tjenesteytere bør vi innlemme seksualiteten som en del av helheten når vi skal samarbeide med utviklingshemmede for tilrettelegging. Uten å pålegge dem behov som de ikke har, eller ikke har behov for. Det handler om å anerkjenne seksualiteten.

 • Hva kan være årsaker til at mennesker avseksualiseres
 • På 1970-tallet ble begrepet normalisering innført. Hvilken betydning fikk dette for utviklingshemmedes rett til seksualitet?
 • En myte tilsier at mange fagpersoner mener at utviklingshemmede må skånes for å ha kjærester, blant annet på grunn av nederlag og kjærlighetssorg. Men snu det heller på hodet og fortell hva de kan lære av det. Gi en kort begrunnelse.
 • Fortell om hvorfor det er så viktig at vi bør fraråde mennesker med utviklingshemming å få barn. Tenker du motsatt? Begrunn også dette og diskuter de to begrunnelsene opp mot hverandre. Hvilket svar sitter du da igjen med?
 • Du skal forklare begrepet seksualitet til en kollega. Hvordan vil du forklare det? – OG -hva kan du henvise til?

   Har du fått økt:

 • Bevissthet om holdninger og forventninger om utviklingshemmede og seksualitet?
 • Mulighet til å jobbe med egne fordommer og myter?
 • Forståelse av seksualitet og utviklingshemming?
 • Forståelse for betydningen av opplæring?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Karin Berndtsson

Foto:
Side: "Samliv og seksualitet". Foto: 
Side "Noe begynner å skje". Foto: Mikkel Hegna Eknes
Side: "Hva er seksualitet?". Foto: 
Side: "Seksualitet og utviklingshemning": Foto:
Side: "Kompetanse". Foto: 
Side: "Sammenhengen mellom seksualitet og livskvalitet". Foto:
Video:
Side: "Noen begynner å skje". Hentet fra filmen "Å leve uten barn". Habiliteringstjenesten i Nordland.
Side: "Hva er seksualitet". 4 klipp, hentet fra opplæringsmaterialet ESS.
Side: "Undervisning og veiledning". 3 klipp, hentet fra opplæringsmaterialet ESS.

 

Utdrag fra filmen "Å leve uten barn - en film om sex, prevensjon og samliv". Filmen er laget etter initiativ fra Nordlandssykehuset, avdeling for voksenhabilitering, med Grethe Rønvik som prosjektleder. Filmen er produsert med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet.

Redaktør:
Rikke Gürgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

 

Kommentarer

Av å oppleve kjærlighetsorg kan man lære mye om seg selv og andre medmennesker. Man kan da få muligheten til å reflektere over sitt eget liv, sin egen situasjon samt lære noe av eventulelle feilsteg man har gjort.

Vi må våge å være åpne og ærlige når vi tar opp ømfintlige temaer med bruker

ok.

ok.

Dette er et spennende tema som alle hjelpearbeidere bør sette seg inn i, slik at hjelper kan hjelpe/veilede bruker så godt som mulig

veldig lærerik

Avseksualisering av mennesker skjer som følge av at tema seksualitet er tabu/ vanskelig å snakke om, og tjenesteytere har generelt lite kunnskaper om dette, og ifht til å tilrettelegge/ og veilede for personer med utviklingshemming.

1970 og Normalisering; Utviklingshemmede også har seksuelle behov - synet på denne gruppen endret seg, ifht til dette tema. Tjenesteytere ble gjort oppmerksomme på tema, og det ble satt på dagsorden.

Utviklingshemmede kan ikke bli skånet fra selve livet. De trenger å gjøre seg erfaringer, både gode og vonde, det er det livet handler om. Det er slik alle lærer, også utviklingshemmede.

Utviklingshemmede og barn: De bør frarådes i å få barn. Da det følger mye ansvar med det å ha barn, og mange har problemer med å kunne følge opp dette. Det å misslykkes med dette, kan få fatale følger, både for barnet og foreldre.( mestring)