Samliv og seksualitet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Karin Berndtson


   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson for mennesker med utviklingshemning grunnleggende kunnskap om samliv og seksualitet.

Ikke bare ved å formidle fakta, men også ved å gi deg mulighet til å tenke gjennom og jobbe med egne holdninger. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:
 


 

  • Historikk og holdninger til seksualitet
  • Hva er seksualitet
  • Seksualitet og utviklingshemning
  • Opplæring til personer med utviklingshemning

 

   Læringsmål

Utvikle egne holdninger slik at du får et mer åpent og romslig til både egen og andres seksualitet.  Da vil du som ressursperson være bedre forberedt til å kunne møte seksuelle problemer, kunne snakke om seksualitet og muligens også kunne gi enkle råd.

 Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått

  • Økt bevissthet om holdninger og forventninger knyttet til utviklingshemning og seksualitet
  • Nyttige innspill for å jobbe videre med egne fordommer og myter -eller gi innspill til andre som trenger dette
  • Grunnleggende forståelse av seksualitet og utviklingshemning
  • Forståelse for viktigheten av konkret opplæring
  • Tanker om muligheter og begrensninger