Oppmerksomhetsprosesser

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Egenskaper ved modellen


Modellen må være attraktiv
Her kan vi bruke modeller som tjenestemottaker ser opp til, setter pris på og så videre. Samme alder og kjønn kan være en fordel.

Modellen må være tydelig
Det vil si at man utfører bevegelser tydelig, gjerne sakte, og ikke ha andre forstyrrelser tilstede. Man må også være oppmerksom på bakgrunnsstøy og så videre.

Modell for seg selv
Tjenestemottaker kan også bruke seg selv som modell. Dette kan man gjøre ved at man tar bilder av vedkommende der han/hun utfører den ferdigheten som skal læres.

 

Egenskaper ved aktiviteten som skal læres

Husk at aktiviteten må være noe tjenesteyter ser på som attraktivt, og dermed kan være kjekt å lære.

Kompleksitet
Man må hele tiden kunne holde på tjenestemottakers oppmerksomhet. Dersom sekvensen er for lang, for vanskelig eller for enkel slik at vedkommende opplever den som barnslig, vil oppmerksomheten og interessen falle bort. Utfordringen blir å tilpasse tilstrekkelig til den enkelte tjenestemottaker. 

Utbredelse
Utgangspunktet må være at vedkommende har bruk for den sosiale kompetansen som skal innlæres. Helst dem man har behov for i dagliglivet. Det er også viktig at de sosiale reglene som skal læres er aktuelle i tjenestemottakers nettverk. Dersom ferdigheten er utbredt får vedkommende også observere andre modeller. Noe som er med på å overføre ferdigheten til andre situasjoner.

Funksjonell verdi
En ferdighet som leder til noe positivt, vil lettere læres og brukes i hverdagen. Det som skal læres må ha relevans. Større sosial kompetanse vil være med på å åpne muligheter for deltagelse i sosiale sammenhenger

    Hanne 5 år får for første gang være med de store barna og slå ball i gata. Hun løper når de andre ungene løper, men forstår ikke hvorfor. Av og til blir hun for sen fordi hun ikke skjønner sammenhengen mellom når ballen slås langt bort og avstanden hun skal løpe. Det hjelper dersom de forklarer henne reglene, men dersom disse er for kompliserte, vil det likevel være vanskelig å delta på lik linje med de andre.


   Egenskaper ved aktiviteter som skal læres er viktig. Like viktig er det å ta hensyn til tjenestemottakers kompetanseområde. Hvilken av de to nedenstående påstander vil du vurdere som riktig ut fra det du nå har lært?

  • Det er nok å observere og bli forklart for å lære en aktivitet for alle mennesker som har en utviklingshemming.

    Det blir et for enkelt svar på spørsmålet. Tenk deg nøye om. Hva med den enkeltes utviklingstrinn, kompetanseområde eller forutsetninger.

  • Det er nødvendigvis ikke nok at en utviklingshemmet observerer andre barns lek.

    RIKTIG,   det blir for avansert dersom det ligger utenfor personens utviklingstrinn. Altså ser vi at modellæring har best effekt når den ligger innenfor den enkeltes kompetanseområde og forutsetninger.