Aktivitetsbasert nettverksarbeid

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Sosialt samvær vil si at vi gjør noe sammen. Det kan være å gå på kino sammen, gå i klubb sammen osv. Det er forskjell på aktiviteter. Noen krever få og andre mange ferdigheter.

Utgangspunktet for nettverksarbeid er å ta utgangspunkt i de aktiviteter tjenestemottaker liker. Det kan være alene eller sammen med andre. Alle tjenestemottakere er ikke vant med å velge selv. Ofte er det andre som har valgt for dem. Da er det viktig å la dem få lære å velge. Ikke alle vet heller hva de ulike aktiviteter dreier seg om.

Erfaring blir et nøkkelord. Et eksempel her kan være at du spør en utviklingshemmet om han/hun vil være med på karneval, Nei er svaret. Vedkommende aner ikke hva det er og det man ikke vet hva er/har erfaring med kan virke litt skremmende. Men så finner du ut at vedkommende ikke aner hva det er. Da er det viktig med ekstra motivasjon slik at han/hun blir med. Når erfaringen er der, og den blir positiv vil det oftest stimulere til gjentagelse.

For å kartlegge tjenestemottakers interesser kan man i samarbeid foreta en kartlegging av hva tjenestemottaker liker å være med på. Disse aktiviteter/hobbyer kan grupperes på følgende måte:

  • Inneaktiviteter alene
  • Inneaktiviteter sammen med andre
  • Uteaktiviteter alene
  • Uteaktiviteter sammen med andre
  • Lag og foreninger

De aktiviteter som betyr mest plasseres nærmest i tjenestemottakers innerste sirkel.

Figur 3 Aktivitetskart (Gundersen og Moynaham, 2006)

Det er mange ting man kan gjøre sammen - deriblant kravfrie aktiviteter som for eksempel opplevelser i et sansehus eller kroppsmassasje. Dette er eksempler på aktiviteter hvor man slapper av sammen, samtidig som man har opplevelser sammen. Et annet eksempel kan være oppmerksomhet om en felles aktivitet som å se på TV sammen. Også her deler man opplevelser uten at man trenger å ha store krav til språk eller regelforståelse.

Det å gå tur sammen er også en enkel aktivitet. Derimot så ser vi at det å spille fotball krever at man har en viss forståelse av regler. Man må også kunne visse teknikker i spillet og inneha sosiale ferdigheter i samhandling. Skal man etablere et vennskap må man ta utgangspunkt i det alle / begge parter mestrer. Husk at felles aktivitet kan være med på å bygge vennskap. Venner er alltid gode å ha.

Avslutningsvis i dette kapitlet vil jeg ta med en opplevelse jeg hadde da jeg jobbet i habiliteringstjenesten. Et samboerpar, der begge var meget godt fungerende personer med utviklingshemning, ble anbefalt å invitere hjem noen venner. Deilig mat ble tilberedt, og alt syntes å ligge godt til rette for at det skulle bli en vellykket kveld.

Da vi som tjenesteytere noen dager etterpå spurte hvordan de hadde hatt det var svaret "greit", men det var ingen tegn på begeistring. Det viste seg at gjestene hadde gått etter en halv time. En ville se på TV, den andre tok seg av hunden, tredje person ville bare snakke om søsteren, den fjerde snakket om sitt eget liv. Her ser vi klart mangel på regler og kommunikasjon. Det er så lett for tjenesteytere å si at det ikke gikk og sette punktum der. Og ikke bidra til flere invitasjoner. Men her er det noe å gripe fatt i. Vi må i samarbeid med tjenestemottaker legge til rette for at de får kunnskar om de regler som gjelder, og legge til rette for utvikling av sosial kompetanse.

  Tenk over hvilke aktiviteter du gjør sammen med en du er tjenesteyter for. Tegn dem ned i et nettverkskart. Hvilke opplysninger får du? Hva kan du bruke disse opplysningene til?

   Har du fått økt:

  • Kunnskap om nettverkskartlegging og hvorfor det er så viktig?
  • Kunne skille mellom ulike grader av nærhet og distanse i nettverk?
  • Ha grunnleggende ferdigheter om hva samspill i ett nettverk innebærer
  • Kunnskap om aktivitetsbasert nettverksarbeid der man tror på muligheten for gjensidig vennskap mello parter kan være tilstede

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

  Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

  Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

  Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Karin Berndtson og Knut Gundersen

Foto:
Side: "Nettverkskartlegging" (forside). Foto: 
Side: "Om nettverkskartlegging". Foto: 
Side: "Ulike grader av nærhet i nettverket". Foto: 
Side: "En enkel metode for oppsett av nettverkskart". Foto:
Side: "Nettverkets struktur". Foto:
Side: "Nettverkets kvalitet". Foto:
Side: "Samspill i nettverket". Foto:

Video:

Redaktør:Rikke Gurgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

Kommentarer

foruten opplysninger om nåværende nære venner. kolleger, andre som vedkommende har sporadisk kontakt med, kan det komme opplysninger om forbindelser fra år tilbake som har blitt brutt eller ikke blitt vare på, vennskap som ikke har blitt holdt vedlike.  Slike opplysninger er verdifulle fordi tjenesteyter har mulighet til å gjenooppta kontakten hvis dette er ønskelig fra begge parter.

Her kan man få ideer om hva som inntresserer mottakeren og hvilke inntresser som er på gang.Også hva han liker og ikke liker. Erfaringer som er blitt gjort tidligere

Hvis eg har aktivitete i lag med kollege,andre. Eg får mkje opplysninger,og kan vere om ting tong kva de liker å gjøre. Tillegg vi kan gjøre noe aktivittet som vi like samme til neste gang

 

Husk at jeg felles aktivitete kan være med på å bygge vannskap . venner er alltid god å ha.

lærerik

hvis jeg har aktivitete i lager med andre kollega, det må ha spennende, morsomde, , vi må larer noen nye, kan kommer med nye ideer. Dette aktiviteter bygge bra vennskap. og vi kan finner noen venner

Her kan man finne ut hva mottakeren liker og ikke liker. Man kan bygge ideer sammen og og lære ting på veien. Man må være kreativ, og bygge vennskap. Kanskje man også kan finne venner ?

jeg kan bruke dem til og finne ut hva personen jeg er tjenesteyter for liker. Hva personen ikke liker, og hva man må ta hensyn til. 
Jeg kan bruke det til og lære personen og kjenne, og vi kan samme bygge noe som vi kan skape og like. og ikke minst gjøre. Her handler det om at fantasien må spille inn og man må lage noe man kan bygge videre på.

Det er mye man kan oppeleve, man kan lage forskjellige ting. Det er viktig man er kreativ, det er viktig man lar fantasien spille oss ett puss. 
Vi må bygge noe sammen, jeg må være inkluderende hele veien så personen jeg er tjenesteyter for føler seg inkludert.

Det er mye man kan gjøre sammen. Man kan skape noe sammen, man kan lage noe sammen, og man kan sanse sammen. 
Man kan være kreativ ved og tenke ut nye ideer og la den enkelte være med og ta en del av dette. 
Man må bruke fantasien. 
Det kan godt hende noen ganger det er bra nok bare og se litt tv, spille ett spill som ikke krever så mye.
Jeg kan bruke dette til læring videre, til og ta meg emd personen jeg er tjenesteyter for og lage ideer og tanker. Samhold og inkludering er uhyre viktig.

Masse.

Notert

Vi må finner ut hva motakere liker og i stor sett trygghet er viktig .

Et flott hjelpemiddel til å møte brukeren på sine ønsker og behov.