Betydningen av å ha sosiale nettverk

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Karin Berndtson og
Knut Gundersen
(knut.gundersen@vid.no)

 

   Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er at du som en ressursperson for mennesker med utviklingshemming skal kunne få kunnskap om hva begrepet sosialt nettverk innebærer og hvorfor det er så viktig at mennesker sosialiseres. Det å sosialiseres betyr at enkeltindivider gjennom en utviklingsprosess gjøres til samfunnsmennesker. Alle mennesker har bruk for å ha tilhørighet til noen som man samhandler med. God kontakt med andre mennesker har stor betydning for vår livskvalitet. Undersøkelser viser at mennesker med utviklingshemming ofte er utsatt for ensomhet.

For at du skal få bedre kunnskap om hva et sosialt nettverk innebærer skal vi se nærmere på følgende punkter:

  • Livskvalitet
  • Hva begrepet sosialt nettverk innebærer
  • Sosiale relasjoner
  • Utvikling av sosialt nettverk
  • Sosial kompetanse

  

   Læringsmål

Når du er ferdig med dette kapitlet skal du ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse for hva sosialt nettverk og sosiale relasjoner innebærer i arbeid med mennesker.

Når du har gjennomgått dette kurset er det et mål at du har fått økt

  • Kunnskap og en grunnleggende bevissthet om hva som ligger i begrepet sosialt nettverk.
  • Forståelse av betydningen ved å ha et sosialt nettverk.
  • Kunnskap om begrepet relasjon og relasjoners betydning for utvikling av sosiale nettverk.
  • Kunnskap om kompetanse som bør innehas for å kunne ha et bedre sosialt nettverk.