Hvorfor skal mennesker med utviklingshemning være kulturellt aktive?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Svaret her er egentlig ganske enkelt. For det første er kultur en viktig del av vår identitetsbygging og kultur er med på å berike våre liv. Vi som skal være med å tilrettelegge for at personer med utviklingshemming skal få delta som publikum, men også selv være kulturelt skapende, har derfor en avgjørende betydning  for hvor ofte de vi bistår får delta i kulturarrangementer. Men også for hva innholdet blir, og hvordan det organiseres. Dette gir oss noen store utfordringer.  Vi skal igjen se på sitatet fra den tidligere franske kulturministeren som sier at kultur er "uunnværlig; fordi den

  • appellerer til kreativitet, fantasi og
  • individets, gruppens og nasjonens evne til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter,
  • ved å rokke ved vante og bekvemme tankemønstre, som av og til er for lettvinte,
  • til å finne opp modeller,
  • til å forstå nåtiden for bedre å forutse og forberede fremtiden".
   Oppgaveforslag
  • Dette er begrunnelser for hvorfor kultur er viktig for alle mennesker. Men før du går videre i kurset ber vi deg om å skrive et kort innlegg under følgende overskrift:
    Hvorfor er kulturell deltagelse viktig for mennesker med utviklingshemming
    (ca 200 ord)