Deltagelse for alle

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Ellen Saur (ellen.saur@plu.ntnu.noog
Oddbjørn Johansen
(oddbjorn.johansen@hint.no)

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med kapittelet er å gi deg som er støtteperson for personer med utviklingshemning kunnskap om hvor viktig kulturdeltagelse er for oss mennesker uansett alder, funksjonshemming, rase og kjønn. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Kunst og kultur som en menneskerettighet
 • Kultur som begrep og betydning
 • Hvorfor kulturdeltagelse for personer med utviklingshemning
 • Selvbestemmelse og kulturdeltagelse
 • Andres kulturdeltagelse er også hjelperens ansvar
 • Hvordan tilrettelegge for kulturdeltagelse
 • Eksempler på kulturarenaer for personer med utviklingshemning

 

   Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt

 • bevissthet om hvor viktig kulturdeltagelse er i hverdagslivet
 • kunnskap om mennesker med utviklingshemming og deres deltagelse i kulturlivet
 • forståelse for at alle mennesker får mulighet til aktiv deltagelse i kulturlivet
 • bevissthet om selvbestemmelse i forhold til kulturdeltagelse
 • kunnskap om hvordan tilrettelegge for kulturdeltagelse
 • kjennskap til eksempler innen ulike kunst- og kulturtilbud for personer med utviklingshemning