Oppsummering

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Kultur er i bred forstand identitetskapende, og med på å skape gode opplevelser. Dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse. En teatergruppe kan være en inkluderende arena og et minisamfunn. Klarer man å fungere i dette minisamfunnet, kan det være lettere å mestre storsamfunnet. Et inkluderende teater skal på lik linje med et hvilket som helst annet amatørteater være en fritidsbeskjeftigelse som er lystbetont, og da er det viktig at instruktør er lydhør og viser alle aktørene respekt. Teater sprenger grenser og kobler mennesker sammen på tvers av kulturer og ulike miljøer. Teateret har helt spesielle egenskaper som formidler, som verktøy for egenutvikling og som lagbyggingsredskap.


Teaterproduksjonens ulike elementer (som kostyme, scenografi, PR og markedsføring, sosiale rammer, lyd og lys, musikk, dans med mer) gir arbeid til alle og mulighet til egenutvikling innenfor en rekke områder.

   Hvorfor kan kultur ha betydning for helse?

Hvorfor kan deltagelse i et amatørteater være viktig for mennesker med utviklingshemming?

   Har du fått økt kunnskap om og forståelse for at:

  • kultur er i bred forstand identitetsskapende, og med på å skape gode opplevelser
  • dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed helse.
  • en teatergruppe kan være en inkluderende arena og et minisamfunn
  • om man klarer å fungere i dette minisamfunnet, kan det være lettere å mestre storsamfunnet.

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de ovenstående punktene - gå gjennom kapittelet en gang til.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

 

   Tekst: Marianne Gran

Foto:
Side "Mål og mening", Fotograf: Borgny Berglund. Fra Peer Gynt spillet på Gålå .
 Side "Livskvalitet - hva er det?", Fotograf: Borgny Berglund. Fra Peer Gynt spillet på Gålå .
 Side "Identitet og selvfølelse", Fotograf: Borgny Berglund. Fra Peer Gynt spillet på Gålå .
 Side "Synliggjøring og kultur", Fotograf: Borgny Berglund. Fra Peer Gynt spillet på Gålå
Side: "Kriterier for en vellykket inkludering i et kulturtilbud". Foto: 
Side "Oppsummering", Fotograf: Borgny Berglund. Fra Peer Gynt spillet på Gålå
 


Video:
Side: "Kultur har betydning for helse". Proffene i Bergen.
Side: "Tilhørighet og selvfølelse gjennom teater". 2 klipp. NRK produksjon.
Side: "Synliggjøring og kultur". Kulturinnslag fra SOR-konferanse i Bergen.
 

Redaktør:
Rikke Gürgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

 

 

Kommentarer

Alle kommuner burde ha eit teater for psy.utv.h

Et teater eller en teatergruppe kan ses på som et lite minisamfunn. dette samfunnet akn være en inkluderende arena hvor man kan få trent sine sosiale ferdigheter og dermed lettere kune fungere i et storsamfunn. teater kobler gjerne mennekser sammen på tvers av ulike kulturer og miljø.

En fantastisk mulighet til å føle mestring

kultur er identitesskapende og er en mulighet til å kjenne på mestring, kvalitet og gode opplevelser og er dermed god og viktig for helsa. syns alle kommuner skulle hatt et slikt tilbud for utviklingshemmede.

Teater er en fantastisk arena hvor en kan føle seg inkludert og  en del av et fellesskap

fin mestringfølelse.

Kuntur er i bred forstand identitetsskapende,og med på skape gode opphevelser.Dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse.

Dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse. 

Viktig for å føle seg inkludert og for å føle mestring

Mye en kan lære her. Bidrar til læring, sosialt, mestring, inkludering og dermed øke livskvalitet og helse.

Fordi at det er viktig for liviskvalitet og mestring og for helse.

Det er viktig for  liviskvalitet og dermed og helse.

lærerik

Med deltagelse i f.eks teater eller fotball, kan personer( med og uten utviklingshemming) oppleve mestring, samhørighet, det å være del av noe større. Dette  er noe som igjen kan  stryke selvfølelsen og også selvtillit. Dette er helsefremmende, og er med på å øke livskvalitet.

 Kulturen er viktig for identiteten vår, og den påvirker verdiene våre.

Amatørteather er viktif for livskavalitet og mestring og dermed for helse. En teater gruppe kan være en inkluderrende arena og et minisamfunn. Treater har helt spesielle egenskaper som formidler som verktøy for egenutvikling som lagbyggingsredskap.

Det er viktig for  liviskvalitet og dermed og helse.

teater gir mye til den enkelte personen og den føler seg inkludert får bedre livskvalitet og bedre helse.

Teater gir ekstremt mye glede til hver enkelt, man får bedre livskvalitet som også øker helse og psykisk.

Dette handler mye om livskvaliteten demmes. Det sosiale ikke minst. De får økt selvtillit ved at man får være seg selv, man får være leken, og man får gjøre ting man liker. Man er med på og bidra till ett godt fellesskap.

Det er viktig for og øke livskvaliteten til hver enkelt. Man får økt selvbilde, man får være med i ett fellskap. både på lek, men også det sosiale. Det er veldig viktig også for at de skal ha en aktivitet, ha noe og drive med.

Livskvalitet og glede

Veldig godt utført

læringsvektøy

Kultur er viktig for alle mennesker, den gjør at vi bli kjent med oss selv, gir positiv tenker om seg selv. Kulturellaktiviteter er bra for helse. Foreksampel musikk lindrer smerte, dans kan førebygge sykdom og bedre liveskvaliteten hos alle mennesker. Deltagelse i forskjellige kulturaktiviteter som amatørteater være viktig for mennesker med utviklingeshemming, fordi i amatørteater de få mulighet til uttryke seg selv i publikummer, delta i sosiale nettverk og de bygge opp selvtilit og den hjelper til  øke liveskvalitet.

teater er en fantastisk opplevelse og betyr mye for brukere og skappe god opplevelse.

Økt livskvalitet , mestring og samhørighet. Detter er med på en bedre hverdag for bruker både psykisk og fysisk.