Mål og mening

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Marianne Gran
mariannegk@hotmail.com
 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som er støtteperson for utviklingshemmede kunnskap om hvor viktig kulturdeltagelse er for oss mennesker uansett alder, funksjonshemming, rase og kjønn. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 

  • Helse
  • Identitet og selvfølelse
  • Tilhørighet og selvfølelse gjennom teater som kulturaktivitet
  • Trygghet og sosial lærdom.
  • Synliggjøring
  • Hvorfor inkluderende teater?

   Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet skal du ha tilegnet deg en forståelse for betydningen av kunst- og kulturerfaringer for å skape et meningsfullt liv der helse, livskvalitet, selvfølelse og identitetsutvikling er sentralt.

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du forstått følgende:

  • At kultur i bred forstand er identitetsskapende, og med på å skape gode opplevelser.
  • At dette er viktig for livskvalitet og mestring og dermed for helse.
  • At en teatergruppe kan være en inkluderende arena og et minisamfunn.
  • At om man klarer  å fungere i dette minisamfunnet, kan det være lettere å mestre storsamfunnet

 

Hva er teater, hvisket mummitrollets mamma urolig.
-Jeg vet ikke jeg, svarte mummipappa. Det virker som om man burde ha greie på det.
-Teater, det er ikke en stue, sa Emma teaterrotte. - ja...om dere tror det... og ikke en dampbåtbrygge heller. Teater er det viktigste i verden, for der viser man folk hvordan de kunne være, og hvordan de lengter etter å være, - bare at de ikke tør, og hvordan de er.