Det flerkulturelle og det minoritetskulturelle

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Begrepet "det minoritetskulturelle" brukes når det etniske blir bestemmende. Begrepet "det flerkulturelle" kan man derimot bruke når det sammensatte i kulturen blir mer bestemmende enn det etniske. Det viser seg i den norske kulturpolitikken, og dermed i det norske kulturfeltet, at det minoritetskulturelle begrep blir ufunksjonelt å bruke dersom man ønsker å inkludere funksjonshemminger inn i helheten av annerledeshet i vårt samfunn. Det flerkulturelle perspektiv er derimot mer inkluderende og funksjonelt.

Studier av funksjonshemmede kunstnere viser at betydningen av deres kunstneriske praksis er knyttet til deres "to-kulturelle identitet" og deres opplevelse av å ha en "bindestreksidentitet. De to identitetsbegrepene, "to-kulturell identitet" og "bindestreksidentitet", er opprinnelig utviklet på bakgrunn av studier av innvandrergrupper i det norske samfunn. Men både mennesker med en funksjonshemming og innvandrere ønsker på samme måte en tilhørighet både til minoritetskulturen og til majoritetskulturen i samfunnet.


De ønsker å ha en bindestreksidentitet, altså tilhøre for eksempel sin indiske-, pakistanske-, gahnesiske kultur, eller sin utviklingshemmingskultur, samtidig som de vil delta i den norske kulturen på likeverdige premisser som etniske funksjonsfriske nordmenn. Dette faktum er det som støttespiller for mennesker med en utviklingshemming viktig at du kjenner til.
 

Vi ser at det flerkulturelle perspektivet åpner muligheter i kunsten for mennesker med en utviklingshemming Gjennom god tilrettelegging i kulturlivet kan også utviklingshemmede skape kunst på kunstens egne premisser. Men da må kulturlivet være villige til å åpne opp for annerledesheten i egne institusjoner og på egne skoler. "Det usedvanlige mennesket" må løftes frem. Fokus må flyttes fra ensidig forståelse av etnisk mangfold som noe truende for institusjonen, forstått som dårlig kvalitet kunstnerisk sett, til en forståelse av estetisk og naturlig mangfold som en inkluderende selvfølgelig faktor i en sammensatt human kunstverden. Ved aksept, åpenhet og reelt mangfold vil kunstneridentiteten kunne bli en felles plattform for alle, uansett funksjonshemming, som kan skape grobunn for mellommenneskelige møter som gir både publikum og utøvere spennende kunsterfaringer.

 

 

 

 

 

  • Beskriv forskjellen på det flerkulturelle og det minoritetskulturelle.
  • Definer bindestreksidentitet og en tokulturell identitet så presis du klarer, men med egne ord.
  • Hvordan kan disse to begrepene brukes i forhold til en person med en funksjonshemming?

  Har du fått økt:

  • Bevissthet om betydningen av kulturelt mangfold for den enkelte og for samfunnet vårt?
  • Kjennskap til forholdet mellom norsk kulturpolitikk og funksjonshemmedes rolle I kulturlivet?
  • Kunnskap om innholdet i det utvidede kulturbegrepet i Norge?
  • Forståelse for betydningen av både etnisk og estetisk mangfold?
  • Forståelse for hva det flerkulturelle og det minoritetskulturelle er?
  • Kjennskap de ulike kunstfagene og deres særegenheter?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom dine tester og refleksjonsoppgavebesvarelser en gang til.

 Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

  Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

 Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no. Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

  Tekst: Rikke Gürgens Gjærum

Foto:
Side "Kulturelt mangfold"; Usedvanlig Teater spiller "Mystiske fortellinger fra nord", Harstad Kulturhus, storsalen, mai 2007.
Side: "Det utvidede kulturbegrepet". Bilde av Asker stars, turngruppe med utviklingshemmede personer i Asker turn.
Side: "Kulturpolitikk for utviklingshemmede". Foto: Hanne Engelstoft Lund:
Side: "Det kulturelle mangfold". Foto: 
Side "Ulike kunstfags særegenheter": Foto: Marit Anna Evanger. Fra "Den rimhårede og drømmeseeren".
Side "Etnisk og estetisk mangfold i forhold til funksjonshemming". Foto: 
Side: "Det flerkulturelle og det minoritetskulturelle". Fotograf: Sidsel Andersen.Video:
Side: "Det utvidede kulturbegrepet". Empo tv.
Side: Det kulturelle mangfold". To videoer fra Empo tv + en fra Usedvanlig teater.
     Auditionscenen: Usedvanlig teater, Høgskolen i Harstad
     Regi og dramaturgi: Rikke Gurgens Gjærum
     Film og klipp: Martin Mortensen

 

Redaktør: Rikke Gurgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

Kommentarer

det minoritetskulturelle brukes når det etniske blir bestemmende. Begrepet "det flerkulturelle" kan man derimot bruke når det sammensatte i kulturen blir mer bestemmende enn det etniske.

Med utrykket flerkulturell tenker vi oftest på at Norge er blitt mer sammensatt ved at vi har fått nye minioriteter med ulik kulturbakgrunn til landet.

Minoritetskulturelle brukes når det etniske blir bestemmende

Det minioritetskulturelle begrepet blir tatt i bruk når det etniske er dominerende, mens det flerkulturelle begrepet blir brukt når det er det sammensatte i kulturen som blir mer dominerende enn det etniske.

To-kulturellidentitet og bindestreksindentitet vil si at innvadrere eller funksjonshemmede i Norge vil tilhøre sin egen kultur, om det er pakistansk, indisk eller utviklingshemmingkultur, samtidig som de vil høre til den norske kulturen på lik linje som alle andre friske nordmenn.

 

Hurra for Morodalsfestivalen! Et kjempearrangement! Inkluderende festival for utviklingshemmede og alle som liker musikk og morro!

www.morodalsfestivalen.no

Minoritetskulturelle brukes når det etniske blir bestemmende. Det flerkulturelle kan man bruke når det sammensatte i kulturen blirmer bestemmende enn det etniske. Når man tenker på funksjonshemmede er det flerkulturelle perspektiv mer inkluderende og funksjonelt.

Det er flerkultureller, kan man bruker når det sammensatte i kulturen bestemmende enn det etniske.

den er veldig lærerik

Flerkulturelle samfunn er samfunn som består av to eller flere grupper som betrakter seg selv, og anerkjennes av andre, som kulturelt forskjellige fra hverandre.

Minoritetskulturelle kjenner vi, når det etniske blir bestemmende. 

 

Minoritetskulturelle brukes når det etniske blir bestemmende. Det flerkulturelle kan man bruke når det sammensatte i kulturen blirmer bestemmende enn det etniske. Når man tenker på funksjonshemmede er det flerkulturelle perspektiv mer inkluderende og funksjonelt.

Minoritetskulturelle bruker vi når det etniske bestemmer, det flerkulturelle kan man bruke når det kulturelle bestemmer over det etniske. Når man ser på alt rundt den funsksjonshemmede er det flerkutlruelle perspektive mye mer inkluderende.

Det flerkulturelle åpner muligheten i kunsten for mennesker med psykisk utviklingshemming. Bindestreksidentitet er når det er flere kultuerer at man inkluderer alle mennesker med de forskjellige behovene.
Disse begrepene er svært viktige for mennesker med psykisk utviklingshemming, Det er viktig med stor aksept, mangfold og ikke minst inkludering.

Flerkulturelle betyr to eller flere kulturelle eller etniske grupper i en samfunn, men minnoriteteskulturelle  den mindre gruppen av samfunn som tilhører en kultur som er forskjellig fra flertallet.

Bindestreksidentitet når mennesker fra et land eller etnisitet kombinert med navnet på bostedesland( For eksp. Afrika - Amerikaner). En tokulturell identitet definere en person eller gruppe av mennesker som har to kulturer, for eksempel en peron som har flyttet fra ett land til et annet skal ha tokulturell identitet.