Det utvidede kulturbegrepet

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Kultur er fremdeles for mange ensbetydende med den såkalte finkulturen. Med det mener vi som regel klassisk musikk, opera, teater, ballett og billedkunst. Men på 1970 tallet i Norge fikk vi en protest mot denne forståelsen av kulturbegrepet, med en ny kulturmelding som tok i bruk "det utvidede kulturbegrepet". Nå skulle kultur innbefatte mer enn bare kunsten. Nå skulle også idrett, speider, rock og håndverk inn i varmen.

Barrierene mellom de uttrykkene vi til nå hadde snakket om som kunst og de aktivitetene vi omtalte som hobby skulle nå alle omtales som kultur. Fotball er et godt eksempel på dette.

 

 

Forskjellene mellom profesjonell og amatør skulle også bygges ned gjennom å oppfordre til samarbeid på tvers av disse.

 

 

 Hva er det utvidede kulturbegrepet?
  • Kultur som foregår ute og ikke inne i tradisjonelle kunst/kulturinstitusjoner

    Du er inne på noe her, men det utvidede kulturbegrepet handler ikke kun om at kulturen foregår også utenfor institusjonene. Det handler om at mer enn bare kunsten anses som kultur; idrett, speider, rock og håndverk og så videre defineres inn i begrepet.

  • Kultur som også innbefatter mer enn bare kunsten, også idrett, speider, rock og håndverk defineres inn

    Dette stemmer, flott – du har lest bra  

  • Kultur på tvers av ulike nasjonale kulturer og etniske grupper

    Det utvidede kulturbegrepet er inkluderende og dekker mye mer enn den såkalte "finkulturen". Kultur innbefatter i våre dager mer enn bare kunsten. Også idrett, speider, rock og håndverk med mere defineres inn i det utvidede begrepet.