Kulturelt mangfold

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.
Tekst: Rikke Gürgens Gjærum
Rikke.Gurgens@hioa.no  

 

 

 Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som er ressursperson for mennesker med utviklingshemming grunnleggende kunnskap om hva kunst- og kultur er. Denne basiskunnskapen er en viktig bakgrunn for deg når du skal hjelpe utviklingshemmede til å delta i kulturlivet der de bor. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Det utvidet kulturbegrepet
 • Kulturpolitikk
 • Det kulturelle mangfold
 • Etnisk og estetisk mangfold
 • Det flerkulturelle og det minoritetskulturelle
 • Ulike kunstfags særegenhet

 

  Læringsmål   

Når du har tatt dette kapittelet skal du ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse for hva kunst- og kultur er og for de ulike kunstfagenes særegenhet.
 

 Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt

 • bevissthet om betydningen av kulturelt mangfold for den enkelte og for samfunnet vårt
 • kjennskap til forholdet mellom norsk kulturpolitikk og funksjonshemmedes rolle i kulturlivet
 • kunnskap om innholdet i det utvidede kulturbegrepet i Norge
 • forståelse for betydningen av både etnisk og estetisk mangfold
 • forståelse for hva det flerkulturelle og det minoritetskulturelle er
 • kjennskap til de ulike kunstfagene og deres særegenheter