Spesielle tilbud

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Et annet eksempel er ferieopphold ved Fjellheimen. Dette er et statsstøttet tilbud for personer med utviklingshemning, hvor ferieoppholdet er sterkt subsidiert.

Her får du se et innslag på ca 6 1/2 minutt som Empo tv har laget om Fjellheimen.

Hva som gir gode ferieopplevelser vil variere veldig, men vi må passe på at det virkelig er personen med utviklingshemning sine behov som skal dekkes, og ikke behovene til eventuelle ledsagere.

 

 • Beskriv viktige forutsetninger for at en ferietur skal bli vellykket. (Max 50 ord)
 • Definer forskjellen på selvbestemmelse og brukermedvirkning så presis du klarer, men med egne ord.
 • Hvordan kan disse to begrepene brukes i forhold til en person med en funksjonshemming i planlegging av en ferie (Max 100 ord)

   Har du fått økt:

 • Kunnskap om betydningen av å planlegge sammen med brukeren og primærkontakt (familie)?
 • Innsikt i å vurdere funksjonsnivå til brukere og omfang av behov for asistanse?
 • Kunnskap om aktuelle reisedokumenter?
 • Kunnskap om rettigheter og økonomiske forhold ved bruk av ledsager?
 • Forståelse for betydningen av å ha en beredskapsplan?
 • Kompetanse i å kunne organisere og gjennomføre et ferieopplegg?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom teksten en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

  Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

    Tekst: Liv Wergeland Sørbye

Foto

Side: "Å feriere. Sammen om det hele". Foto:
Side: "Livskvalitet og ferie." Foto:
Side: "Et eksempel: Helge pakker til ferietur". Foto:
Side: "Selvbestemmelse eller brukermedvirkning". Foto:
Side: "Tilrettelegging". Foto: 
Side: "Skiferie." Fotograf: Sidsel Andersen
Side: "Funksjonsevne og helseforhold". Foto: Fjellheimen leirskole
Side: Økonomi. Foto: 
Side: "Beredskapsplan". Foto: Fjellheimen leirskole
Side: "Ferie for alle". Foto: Fjellheimen leirskole
 

 1. side: Tilrettelegging. Foto: http://ownyourlifecoaching.com/?p=992

   


  Video:
  Side "Ferie for alle". Empo tv, reportasje fra Solgården i Spania, 2010
  Side: "Spesielle tilbud". Emp tv, reportasje fra Fjellheimen

  Redaktør: Rikke Gurgens Gjærum

  Billedredaktør:
  Hanne Engelstoft Lund

  Prosjektleder:
  Jarle Eknes

 

Kommentarer

Ferie tur . Det er viktigste i planleggning av ferie at at den funksjonshemme selv har deltatt og flere utviklinshemmede kan reise sammen. Det er også viktig at det er en god dialog mellon mellon jeg.utviklingshemmede og eventuelt familie. Ofte store individuelle forskjeller pågrad av funksjonhemming.

Då også viktig at en i løpet av ferien har mullighet for at ta indivitualle hensyn og finne fram til aktivititer som du enkelt kan trives med.

 

 

 

Selvbestemmelse: er viktikt person selrespekt og verdighet gjelder valg og avgjørelser.

 

Brukermedvirkning: er en person hørt -deltar i planlegging og pakkeprosessen.

selvbestemmelse menes med at man har  kontroll over egne valg og viktige beslutninger.. Man skal selv ha  muligheten til å være den som ”forårsaker” valg og beslutninger.
Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som innebærer at enkeltpersoner medvirker i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon (individnivå)
 Brukermedvirkning knyttes til vårt samfunns de demokratiske prinsippene som (og handler ofte om representasjon i styrer, råd og utvalg på systemnivå).
 

 

 

Selvbestemmelse kan sees på som et virkemiddel til å ha egene meninger.Alt fra små til store avgjørelser.

 

Brukermedvirkning er betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor mottakeren i større eller mindre grad har betydning

Ferie: At en har planlagt godt,kanskje med andre funksjonshemmede og ledsagere som skal reise sammen.At en har god dialog med familien,har med seg riktig utstyr for hvor man skal. Ha med ledsagerbevis,medesiner med org embalasjen.At brukeren selv har bidratt til ferien osv.

Selvbestemmelse er:At brukeren selv bestemmer.

Brukermedvirkning:Er at brukeren selv kan være med å bestemme, så langt det lar seg gjøre.

 

Viktig at man planlegger ferien med beboer. Da vil man få en planlagt ferie hvor beboer vet hva som skal skje slik at ikke noe kommer overraskende på ham/henn.

God planlegging med ansatte og bruker.Ha en god dialog og høre på brukerens ønsker om reise.

Ferietur.

1.ferie innenlands eller utlands. Hvis innelands trenger ikke pass, 

2. Finn hotel som passer til utviklingshemmede.

3. Planlegg aktiviteter som passer til brukere

4. Skrive liste hva en treger og skal bruke i ferien

5. huske medisin  ( resept fra lege)

6 dobbelt sjekk etter ferdig pakke.

Viktig å gjøre alt klart i god tid før reiser. Undersøk om hva slags vær det blir på ferieturen, fordi skal pakke kle som passe til været

Som ledsager må du har kunnskap om de personene med utviklingshemning. God planlegging,  brukermedvirkning.

For at ferien skal bli god/vellykka for personar med nedsatt funksjonevne/utviklingshemming, må den vera godt planlagt. Brukaren må vera med i denne planlegginga. Ein del av planlegginga vil vera å syta for å ha med dokumenter og medisiner som er/kan vera nødvendige. 

Selvbestemmelse er: Personen avgjer alt på eiga hand.

Brukermedvirkning:    Personen uttaler seg og er med på avgjerder i den grad det lar seg gjera. 

 

 planlegge sammen med brukeren og primærkontakt (familie)

Planlegge turen grundig sammen med bruker. Pakke kofferten sammen, slik at alt det nødvendige er pakket med. Huske å sjekke om hotellet er godt egnet til brukeren, hvis han/hun har noen utfordringer. Og huske orginal embalasjen til medisiner (hvis bruker må ha medisiner)

Viktig at gjøre alt i god tid før reiser. også at alt det nødvendige er pakket. God plaleggen og huske medisiner.

veldig lærerik

Ferie turen er at flere utviklingshemmede kan reise sammen, at den funksjonhemmede selv har deltatt i planlaggingen, og at turen blir så rimelig som mulig. Det er veldig viktig og plangeggen og huske: ferieplan, medisiner, vaksinerign, legitimasjon/pass, billeter, hotelreservasjon, sykeforsikring, reiseforsikring, beredskapsplan.

 

selvbestemmelse er viktig for en persons selvrespekt og verdighet, bestemme seg selv

brukermedvirkning er blir personen hørt, deltar i planlegging og pakkeprosessen, 

 

 

 

 

Selvbestemmelse: er viktikt person selrespekt og verdighet gjelder valg og avgjørelser.

Brukermedvirkning: er en person hørt -deltar i planlegging og pakkeprosessen.

For at en ferie skal bli vellykket er det godt med samarbeid, at den utviklingshemmende får være en stor del av planleggingen. Viktig med god kommunikasjon mellom familie og den utviklingshemmede.

-selvbestemmelse er viktig for at man skal ha verdighet både på valg og avgjørelser
 

-Brukermedvirkning er jo at personen blir hørt. At han eller henne får være en del av planlegging, reisen og pakkingen.

Ferietur skal bli vellykket hvis turen er planlagt og det er viktig at tjenestemottakeren og tjenesteyter har god samspill mellom hverandre. Samarbeid er viktig i denne sammenheng . i tillegg er det viktig at tjenesteyter måtte pakke alle de viktige utstyr og ting for turen , for eksempel ledsager, legitimasjon , sko og klær etter vær forhold. Forskjellen mellom selvbestemmelse og brukermedvirkning. Selvbestemmelse betyr at tjenestemottaker som bestemmer over seg selv men brukermevirkning er at både tjennestemottaker og tjenesteyter samarbeider og planlegger sammen. 

Først og fremst for at en ferietur skal bli vellyket er det viktig den som gir tjeneste og brukeren samarbeide for å vite ønsker, intereser og drømmer  for ferieturen. Å spøre og å høre hovedpersonen sin valg, også det er bra å spøre de som kjenner godt brukeren, de kan være primærkontakt, familie, venner, også å finne noe nytt til å prøve. 

Det er viktig å ha riktig informasjon om feriestedet, også dokumenter som hvert enkelt må ha med seg, nødvendig utstyret og andre ting som de krever å ha med seg. Vedkomendes deltakelse i kartlegging og plannlegging er veldig viktig.

Selvbestemmelse betyr utviklingeshemmede har kontroll over sitt eget liv eller i en annen ord autonomi. Den enkelte brukere som bestemer over seg selv hva han eller hun vil. Brukermedvirkning betyr samarbeide med de gir tjeneste. Brukeren har rett til delta og involvere i utformingen av ferietilbudet.

Det er viktig at alle som tilbyr tjenester må praktisere brukermedvirkning og respektere brukeren frihet til å valge hva er best for eget liv og egen helse. Motivere, å hjelpe og gir muligheter at de bruker disse to begrepene at de føre til bedre levekår og økt livskvalitet.

God planlegging  sammen med brukeren. Pakken kofferten sammen, slik at alt det nødvendig er pakket med. Skrive alle ting som skal ha med, ikke minst medisen og pass.

Viktig at man planlegger ferien med beboer. Da vil man få en planlagt ferie hvor beboer vet hva som skal skje slik at ikke noe kommer overraskende på ham/henn.

Viktig med god planlegging, hvilke muligheter man har og hvordan gjennomføringen skal bli.

Brukermedvirkning : Et samarbeid mellom ansatt og bruker hvor bruker skal bli hørt.

Selvbestemmelse : Man har rett til å styre sitt eget liv og ha selvstendighet på valg som bruker har forutsetninger for å beherske.