Aktuelle dokumenter

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Ansatte som er vant til å organisere ferier har gjerne en sjekkliste for hvilke dokument som er felles for alle de som skal reise, og hva som er spesielt for den enkelte. Disse opplysningene kan være i en ringperm eller på et fellesområde på PC´n. I følgende avsnitt finner dere en tabell over sentrale dokumenter.

 

 

 • Dokumenter Norge Utlandet
 • Ferieplan
 • Vaksinering
 • Resepter (medisiner)
 • Legitimasjon/Pass
 • Billetter
 • Ledsagerbevis
 • Hotellreservasjon
 • Sykeforsikring
 • Reiseforsikring
 • Beredskapsplan

Det kan utarbeides en ferieplan, helst ved påsketider for å få plass på utvalgte feriested og for planlegging av ansatte sine turnuser. Hovedpersonen, familie og ansatte må planlegge ferien sammen og være enige om ønsket resultat. Det må settes opp et realistisk budsjett, helst med noe reservekapital. Det er lurt i løpet av året, å sette av et fast beløp på en reisekonto.

Skal en til utlandet må gyldig pass være tilgjengelig. Billetter for reise og overnatting må være bestilt og betalt innen angitte tidsfrister. Både ledsager og tjenestemottaker bør ha ekstra kopi av pass og andre viktige reisedokumenter. I dag kan de fleste kredittkort også benyttes i utlandet. Det er viktig at dersom tjenestemottaker trenger assistanse, har ansvarlig ledsager bruksrett til kortet. For å hindre misbruk eller ved tap av kort bør bare et begrenset beløp stå på aktuelle konto.
På selve turen bør tjenestemottaker og ledsager sammen føre en loggbok, fotografere og om mulig gjøre videoopptak. Når ferien er over bør de som har deltatt sammen evaluere opplegget og sammen notere hva som fungerte bra og hva som burde kunne forbedres.


Det er viktig at de som reiser har et gyldig Europeisk helsetrygdkort (varighet 12 mnd.) Når personen med utviklingshemning viser fram helsetrygdkortet hos behandleren, har vedkommende krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet han eller hun er i, på samme vilkår som de som bor der. Derfor må tjenestemottaker betale de samme egenandelene som de fastboende. Retten omfatter de ytelser som fra et medisinsk synspunkt måtte bli nødvendig under oppholdet, vurdert opp mot ytelsens art og oppholdets varighet. Helsetrygdkortet gir kun rett til nødvendig medisinsk behandling ved sykehus eller lege som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg i. Klikk her for å bestille Europeisk helsetrygdkort. Går reisen til et land utenfor EØS-området, må en sørge for å ha en annen reiseforsikring.

 

 

                                                                    FERIEPLAN                                                            

 

Sommerferien nærmer seg og planlegginga av ferieavviklinga for personale og klientene må begynne.

 

Alle beboere må fylle ut ferieønsker og levere den til ansvarlig primærkontakt                                      

 

Navn på tjenestemottaker:

 

Disse ukene skal tjenestemottaker være borte fra boligen i sommer: merkes med blått med familie/venner og

rødt med ansatte fra boligen.

 

Ansvarlig/sted

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

Uke 30

Uke 31

Uke 32

Uke 33

 

 

Boligen

 

Boligen

 

Boligen

 

Boligen

 

 

 

 

 

Primærkontakt

Mobilenr..

 

 

 

 

 

 

Spania

 

Spania

 

 

 

Søster Liv

Mobilnr.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjøme

 

Tjøme

Sted:.......        Dato:......         Underskrift tjenestemottaker/verge.............................................................................

Kommune/Bofellesskap: .................................                       Ansvarlig avd. leder (sig.).......................................