Å feriere - sammen om det hele

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Liv Wergeland Sørbye
soerbye@diakonhjemmet.no
 

   Hensikt med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi en innføring i begrepet ferie.

Hvilke forutsetninger som må være tilstede for at en ferie skal bli vellykket er relatert til hovedpersonens ønsker, funksjonsnivå og de ansattes kunnskap. Ferie betyr her å være på et annet sted enn i boligen til personen med utviklingshemning.

Vi vil se nærmere på livskvalitet, selvbestemmelse og brukermedvirkning, ulike behov, praktiske råd angående planlegging og gjennomføring av  ferie.

   Læringsmål:

Når du har gjennomgått dette kapittelet skal du ha tilegnet deg ny innsikt eller få bekreftet at de erfaringene du har er riktige. Du skal kjenne til hvilke ytre forutsetninger som må være tilstede for at personer med ulike grader av utviklingshemning kan få en godt tilrettelagt ferie. 

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt:

  • Kunnskap om betydningen av å planlegge sammen med brukeren og primærkontakt (familie)
  • Innsikt i å vurdere funksjonsnivå til brukere og omfang av behov for assistanse
  • Kunnskap om aktuelle reisedokumenter 
  • Kunnskap om rettigheter og økonomiske forhold ved bruk av ledsager 
  • Forståelse for betydningen av å ha en beredskaps plan 
  • Kompetanse i å kunne organisere og gjennomføre et ferieopplegg