Kjennskap til hvem og hvordan en kan samarbeide med om å tilrettelegge for gode fritidstilbud

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

- FRIVILLIGE ORGANISASJONER - medlemskap for å delta i en aktivitet, for eksempel spille fotball eller medlemskap for å gjøre en frivillig innsats, for eksempel dugnadshjelp i idrettslaget

- NABOLAG - gode naboer, venner, idrettslaget, sangkoret, skytterlaget, kirka/menigheten, politisk parti, interesseorganisasjoner

- ANDRE BOTILTAK - ivaretakelse av nettverk. Muligheten for å kunne ha en fritid etter egne ønsker kan stoppe fordi det er for få som ønsker det samme. Samarbeid utvider mulighetene.

 

- NABOKOMMUNER - hvis du syns at miljøet og tilbudene i bygda/bydelen er for snevert kan du søke kunnskap og samarbeid med nabokommuner/andre bydeler om å få delta i eksisterende aktiviteter eller samorganisere nye tilbud

- OMVENDT INTEGRERING - kan være en måte å få til fritidstilbud der mange kan delta - eksempel: arranger skitur til alpinanlegg for ungdom med funksjonsvansker og inviter med de funksjonsfriske ungdommene fra en fritidsklubb eller en åpen påmelding. For det første oppnås at antall deltakere kan forsvare turen, for det andre blir de unge kjent med hverandre og får økt kunnskap om hverandre

  Hva sier St.meld. 39 (2006-2007) om utviklingshemmedes deltakelse i frivillig arbeid?
 • Ingen utviklingshemmede deltar i frivillig arbeid.

  Ditt svar er delvis riktig. I de fleste organisasjoner som driver frivillig arbeid er det ikke verken tilbud om eller lagt til rette for at mennesker med utviklingshemning skal kunne delta i frivillig arbeid. Vi kjenner også eksempler på at utvklingshemmede har tilbudt sine tjenester, men blitt avvist.

 • De som vil deltar i frivillig arbeid

  Ditt svar er delvis riktig. Vi vet de kan. I arrangementer spesielt tilrettelagt for utviklingshemmede deltar de selv både i kjøkkentjeneste, ryddekomiteer og i underholdning. Heldigvis har vi også eksempler på at utviklingshemmede deltar i ordinært frivillig arbeid som ved innsamlingsaksjoner, diverse billettsalg og annet.

 • Svært få utviklingshemmede deltar i frivillig arbeid

  Riktig svar 

 

   Mange skaffer seg nettverk/venner ved å delta i aktiviteter på fritida. Hva kan du/dere gjøre for å bidra til at slike nettverk opprettholdes?

   HAR DU FÅTT ØKT:

 • Kunnskap om kartlegging av interesser og individuelle ønsker
 • Kjennskap til organiserte tilrettelagte tilbud.
 • Kjennskap til eksempler på selvorganiserte fritidsaktiviteter
 • Forståelse for nærmiljøets og nettverkets betydning og muligheter
 • Kjennskap til hvordan og hvem du kan samarbeide med om å tilrettelegge for gode fritidstilbud
 • Kjennskap til enkelte gruppers spesielle behov

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet en gang til.

   Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

   Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

   Send oss dine kommentarer på epost til post@sorpost.no Ta kopi av url-adressen for den aktuelle siden og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

   Tekst: Liv Meisingset

Foto:
Side: "Hvordan tilrettelegge fritidstilbud for andre". Foto: 
Side: "Kartlegging av interesser og individuelle ønsker". Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Hvor finnes informasjon om mulige aktiviteter? Foto: Hanne Engelstoft Lund
Side: "Selvorganiserte fritidsaktiviteter". Fotograf: Sidsel Andersen.
Side: "Forståelse for nærmiljøets betydning og muligheter". Foto: Hanne Engelstoft Lund.
Side: "Kjennskap til hvem og hvordan...". Fotograf: Sidsel Andersen.

Video:
Side: "Tilrettelagte organiserte fritidsaktiviteter". Produsert av Lars Ole Bolneset, Ridderne as 

Redaktør:
Rikke Gürgens Gjærum

Billedredaktør:
Hanne Engelstoft Lund

Prosjektleder:
Jarle Eknes

 

 

Kommentarer

Alle bør inkluderast, uansett funksjonshemning

Være motiavtor, samt ha økt fokus på tilrettelegging ift sosiale arenaer.

Være deltagende

Vær en god motivator for dem du er sammen med.Vær også inkluderende,og imøtekommende.Ha fokus på tilrettelegging.

Alle bør få lov til å være med på tilrettelagte/ønskelig aktivieter. Være inkluderende og imøtekommende.

Vidersende forslag til andre boliger om diverse turer og aktiviteter.

Motivere brukeren så han/hun fortsetter å være sosialt aktiv.

Motivere,være inkluderende

Ved å tilrettelegge og evt gi støtte og oppmuntre. Viktig at alle får sjangsen til å prøve om interessen er der.

det er vell viktig at brukene forstår at kontakter og relasjoner som di knytter i for eks koret også kan være relasjoner som di kan ha i andre sammenhenger, for eks at di kan møtes på kaffe eller ta seg en iskrem sammen etter trening. slik at di kan få ytterligere utbytte av nettverk og venner.

Driva motiveringsarbeid, leggja tilrette, vera inkluderande

En god motivere for dem du er sammen med.

lærerik

Alle bli inkluderte, selføgelig funksjonshemming. Vær en god motivator for andre ellers de som onsker bli med. Viktig sosial arena. 

Vær en god motivator for dem du er sammen med.Vær også inkluderende,og imøtekommende.Ha fokus på tilrettelegging.

Her handler det mye om å vise motivasjon, er vi motiverte, blir de motiverte. Man må være imøtekommende og inkluderende hele veien.

Man må være deltagende og være flink til å vise motivasjon. bidra mye innsats og det er lurt at man være vennlig og inkluderende.

Først og fremst, setter pris på hver persons velg av fritidsaktiviteter, motiverer og hjelper til med å se på andre forskjellige aktiviteter, å finne samarbeidpartnere, venner og sikre at de kan bli aktive deltakere og glede seg over det.

Det er veldig viktig motivasjon også finne mulig aktiviteter som de har lyst å prøve . Det er viktig vise at jeg er glad å være med /engasjement og interesse,