Fritidsassitenter / støttekontakter

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Ansettelse av fritidsassistenter/støttekontakter krever noe systematisk arbeid. Gjennom et intervju, med hovedfokus på deres interesser og motivasjon for et slikt oppdrag, bør også ansvar og rolle avklares. Nødvendig opplæring og systematisk oppfølging /veiledning må avtales. I tillegg skal alle som jobber med mennesker med utviklingshemming levere politiattest som ikke er mer enn 3 måneder gammel.

Støttekontakter/fritidsassistenter er viktige samarbeidspersoner for de kommunalt ansatte i arbeidet med å gi tilbud om gode kultur- og fritidsaktiviteter. De skal aktivt bistå personen slik at vedkommende blir introdusert til mulige og ønskede aktiviteter. Fritidsassistenter/støttekontakter må også settes inn i og underskrive taushetserklæring.