Tilrettelagte organiserte fritidsaktiviteter

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Hvis du skal bidra til at mennesker med utviklingshemming skal få gode tilrettelagte fritidstilbud har du først kartlagt interessene og ønskene vedkommende har. Du vet også hva som er mulige aktiviteter og noe om hva som må legges til rette for å gjøre aktiviteten tilgjengelig for vedkommende.

Barn og voksne kan ha helt ulike behov for deltakelse og ønske om innhold i fritiden sin. Noen foreldre ønsker at barna deres deltar i aktiviteter sammen med venner eller sammen med barn som har like interesser. Voksne kan være mer opptatt av å fortsette en-til-en kontakt med "støttekontakten sin".

Det er et ønske at også barn med utviklingshemming deltar i ordinære tilbud der andre på samme alder og fra samme boområde deltar. Start allerede i barnehage-/skolealder med legge til rette for å dekke slike ønsker. Eksempler kan være: deltakelse i ordinære barneaktiviteter, idrettsskole, fritidsklubber med mer. Det kan også søkes NAV om spesielle hjelpemidler til aktiviteter/ulike idretter for barn.

   Eksempel på tilrettelagt tilbud til barn og unge:

For en del barn kan det organiseres gruppetilbud der innholdet er å bli kjent med ulike aktiviteter/idretter. Aktivitetene kan planlegges og avtales fra gang til gang. Dette kan organiseres i smågrupper med 2-4 deltakere og settes sammen utfra felles behov og kanskje et ønske om å være sammen. Gjennom et slikt organisert og planlagt tilbud vil muligheten øke for å finne en aktivitet som passer barnets interesser på nåværende tidspunkt.

Gruppene ledes av en eller flere fritidsassistenter som har bred kunnskap om aktuelle aktiviteter og gruppemedlemmenes spesielle ønsker. Denne tilrettelagte gruppeaktiviteten gjør det også mulig å bli kjent i byen/bygden/nærmiljøet.

Andre barn vil delta i allerede etablerte tilbud der aktiviteten er åpen for alle, eller at det er tilrettelagt for aktivitet på spesielle tidspunkter i uken. Eksempler kan være: bowling, ulike idretter, klatring, curling, fiskeklubber, riding, svømming med mere.

For unge kan det legges til rette for deltakelse i ordinære fritidsklubber og /eller der det er grunnlag for det etablere egne fritidsklubber. Klubben trenger ikke være stor for å være viktig! Muligheten for å være sammen og å ha noe å gå til vil være viktigere. Klubbleder/fritidsassistent med allsidige interesser, noe erfaring og engasjement vil ha stor betydning.

   Eksempler på organiserte tilrettelagte aktiviteter for ungdom/voksne:

Mange kommuner har ulike arrangementer som er spesielt tilrettelagte for mennesker med utviklingshemming. Ukentlige eller månedlige klubb/dansetilstelninger kan være eksempler på dette. Andre eksempler kan være trim/treningsgrupper. Håndballag og fotballag kan være tilrettelagte med egne kvalifiserte trenere og egen serie.

Kursarrangører kan lage kurs spesielt tilrettelagt ut fra ønsker og behov. Eksempler:

• Kost og ernæring med tilberedning av enkel hverdagsmat
• Kjæreste- /samlivstema
• Hårstell- /sminkekurs


Enkelte steder kan det være aktuelt å samarbeide med videregående skoler. Kunnskapen til elever (og lærere) på bilmekaniker- eller hudpleielinje, musikk, dans og drama- linje eller idrettslinje kan utnyttes i form av små praktiske kurs. "Ungdom underviser ungdom" er et godt motto, som ofte gir en "vinn vinn situasjon".

Mange voksne med utviklingshemming vil gjerne ha "sin egen støttekontakt" hvor kontakten med denne kan være viktigere enn deltakelse i bestemte organiserte aktiviteter. Men støttekontaktens rolle kan også være en aktiv pådriver til å hjelpe voksne mennesker med utviklingshemming med å finne tilbud som dekker behov for å være sammen med "venner" og delta i aktiviteter de har interesse for, lyst til, og som de kan mestre. For noen kan det være at det å få hjelp til å finne mulighetene er det som gjør en forskjell.

Tilrettelagte bibliotektjenester for voksne/ungdom med utviklingshemming der innholdet kan være lesestund, samtale om bøker, hjelp til å finne lettlest litteratur/lydbøker. Noen er mer filosofisk anlagt og kan delta i tenke- og prategruppe med tema lagt til rette ut fra fra hvem som deltar.

Hvis flere er interesserte kan kortspillgruppe, dansegruppe, musikkgruppe, band og sangkor være aktuelle aktiviteter. Det kan også organiseres smågrupper for eldre der innholdet avgjøres av deltakernes ønsker og avtales fra gang til gang.

Det kan planlegges og tilrettelegges for en tur (se kapittel 4) for ungdom/voksne med utviklingshemming der andre på samme alder inviteres til å delta. Det kan arrangeres skitur til nærmeste alpinanlegg tilrettelagt med transport og ledsagere for dem som trenger det. Ungdom/unge voksne som også har lyst til å delta har da mulighet til å ta del i denne aktiviteten, kanskje også til gruppepris.