Hvor finnes informasjon om mulige aktiviteter?

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.
 1. Tenk over hva andre på samme alder/livssituasjon liker å holde på med på fritida.
 2. Det kan for noen også være avgjørende at en oppsøker en aktivitet og eventuelt får testet ut om denne passer interessene og ønskene personen har.
 3. Informasjon om tilgjengelige ordinære aktiviteter i kommunen finnes gjerne på nett og i lokalaviser.
 4. For å få kjennskap til tilrettelagte og ordinære aktivitetstilbud i kommunen/lag/organisasjoner kan du ta kontakt med kultur og fritidskontoret i kommunen.
 5. Ta også en kikk over til en nabokommune for å få enda flere forslag til mulige aktiviteter.
 6. Det er ikke sikkert at du som bistandsperson har oversikt over alle mulige aktiviteter som finnes eller som det går an å tilrettelegge for. Da kan du for eksempel bruke "Aktivitetsbrosjyre" fra Fritid for alle eller "Gammel og GLAD" fra Aldring og helse.

   Hva forstår du med å være ”nysgjerrig” når du skal bistå personer med utviklingshemming med fritidsaktiviteter

 • Bli kjent med gjennom å stille spørsmål, mange spørsmål for å finne vedkommendes interesser og ønsker om aktivitet i fritiden.

  Riktig svar 

 • Det er å finne ut mest mulig om vedkommendes bakgrunn

  Ditt svar er delvis riktig. For å kunne gi bistand i valg av aktiviteter i fritiden er det avgjørende at du kjenner vedkommende godt. Kjennskap til personens bakgrunn er derfor en del av den informasjonen som vil være nyttig.

 • Det er for at vi skal ha noe å snakke sammen om.

  Ditt svar er delvis riktig. Kommunikasjon må til for at vi skal bli kjent. Interesser og erfaringer er gode samtaleemner som kan danne utgangspunkt for å legge tilrette fritidsaktiviteter.