Fritiden

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Fritid kan defineres som den tiden vi disponerer til fritt valg av aktiviteter en har lyst til å gjøre, men ikke må. Det dreier seg om tid i løpet av døgnet en ikke sover, spiser eller utfører andre oppgaven som må gjøres som for eksempel å gå på skole eller arbeid. Fritid, eller fri tid, kjennetegnes av at vi kan disponere denne på grunnlag av våre ønsker, behov og forutsetninger. Det er nok greit for de fleste av oss, men for mange personer med en utviklingshemning er dette ikke mulig uten ulike former for hjelp fra andre. Det er derfor viktig å være bevisst hvordan en kan bistå enkeltmennesker som har ulike former for behov knyttet til ulike former for fritidssysler.

 

Vi forbinder ofte fritid med tid til samvær sammen med venner og familie, lek, spill og hobbyaktiviteter, sport og friluftsliv og ulike aktiviteter knyttet til underholdning, shopping og ferie.

En del av vår fritid gir oss avkobling fra klokkeslett og forpliktelser, og er nært forbundet med samvær med andre mennesker. Ideelt sett er fritid resultat av frie valg, samtidig som den er underlagt forpliktelser. For eksempel må en møte til faste tider på korøvelser og lære seg sanger når en er med i et kor.

Om dagene kun er fri tid, kan fritiden bli kjedsomhet. Mange synes det er vanskelig å fylle rekken av dager med kun fri tid, med et innhold som gjør den innholdsrik, meningsfylt og etterlengtet. For lite fri tid kan også være et problem, og andre opplever et forventningspress. Personer med utviklingshemning hører til alle disse gruppene; noen har fri tid de ikke greier å fylle på en god måte, andre har så mange aktiviteter på fritiden at de ikke får tid til å ta fri.

  Hva forstår du med begrepet fritid?
  • Fritid er tiden når vi ikke har noe spesielt å gjøre.

    Ditt svar er delvis riktig. Begrepet fritid forbindes med tiden vi selv mer eller mindre fritt kan disponere over. For alle mennesker vil en del av denne tiden være knyttet til tid vi for eksempel kan slappe av eller kjede oss.

  • Fritid er den tiden vi mer eller mindre fritt kan bestemme over selv.

    Riktig svar smiley

  • Fritid er tiden vi bruker på organiserte fritidsaktiviteter.

    Ditt svar er delvis riktig. Begrepet fritid forbindes med tiden vi selv mer eller mindre fritt kan disponere over. For mange mennesker vil en del av denne tiden være knyttet til deltakelse i aktiviteter i for eksempel et idrettslag, en menighet eller andre organisasjoner. Ikke alle ønsker å delta i slike organisasjoner, og for de fleste av oss utgjør tiden vi deltar i organiserte aktiviteter bare en begrenset del av vår samlede fritid.