Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltagelse

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Tekst: Anders Midtsundstad
Anders.Midtsundstad@vhss.no

 

  Hensikt med kapittelet

I dette e-læringskurset vil du få kunnskap om hva fritid er, og hvordan en kan arbeide for å sikre personer med en utviklingshemning bistand i en prosess hvor målet er å realisere idealene om en aktiv og meningsfylt tilværelse alene eller sammen med andre. Ingen mennesker er like. Kapittelet vil gi kunnskap om hva som kjennetegner fritiden og gi deg grunnleggende kunnskap som er viktig å ha kjennskap til for deg når en skal tilrettelegge fritid for andre. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Fritiden
 • Idealer og realiteter på fritidsarenaen
 • Selvbestemmelse
 • Støttekontakttjenesten - tre hovedløsninger
 • Fritid med bistand
 • Treningskontakt

  Læringsmål

Når du har tatt dette kapittelet er målet at du som støtteperson for utviklingshemmede har fått økt kunnskap om hva som skal til for å bistå enkeltmennesker på fritidsarenaen, og hvordan en kan organisere tjenestetilbudet støttekontakt som er en lovpålagt tjeneste i alle kommuner.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt

 • Kunnskap knyttet til begrepet fritid
 • Kjennskap til utfordringene mellom idealene og realitetene knyttet til å tilrettelegge fritid for andre
 • Kunnskap som kan gi økt bevissthet om å sikre selvbestemmelse knyttet til fritidsvalg
 • Kunnskap om hvordan kommuner kan tilby tjenesten støttekontakt
 • Kunnskap om arbeidsmetodene Fritid med bistand og treningskontakt