Velkommen til Fagnett demens - om yngre personer med demens og deres pårørende.

Dette fagnettet retter seg mot helsepersonell i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten, og vil formidle kunnskap og informasjon fra Demensplan 2015-prosjektet om demens hos personer under 65 år og hvordan dette virker inn på dagliglivet for dem selv og for deres familier.

Fanene øverst på siden viser hovedsiden, Fagnett yngre, med meny til venstre. Her presenteres erfaringene fra prosjektene, med anbefalinger og forslag til tiltak. Neste fane handler om fakta; forekomst og sykdomslære.
Videre er det en fane for nyheter og en for diskusjonsforum, der det er mulig å stille spørsmål og dele erfaringer med andre som arbeider innen samme fagfelt.

Vi hører gjerne fra deg dersom du har tips og kommentarer til Fagnettet om yngre personer med demens.


Redaktører:

Torhild Holthe
 
Per Kristian Haugen
 
Margit Gausdal Strandenæs