Akuttiltak

Hvordan kan man vite om en person med diabetes har "føling" og hva skal man gjøre?

 

Akuttiltak ved føling:
Mål blodsukkeret!!

Alvorlig føling:


Blodsukker under 2,8 mmol/l

Symptomer:

 • Kan virke beruset med glassaktig blikk
 • Bevisstløshet
 • Kramper
 • Bevissthetsforstyrrelser uten kramper

Tiltak:

 • IKKE gi mat/drikke
 • Sett glukagoninjeksjon subcutant eller intramuskulært, uansett hvor på kroppen. Effekten vil bli den samme
 • IKKE gjenta dosen. En dose er tilstrekkelig

Du kan aldri gjøre feil når du setter glukagon.

Effekt innen 10-15 minutter.

Bivirkning: kvalme eller oppkast. OBS!

Kontakt lege eller ring 113

Lettere føling:


Blodsukker under 3 mmol/l

Symptomer:

 • Skjelving
 • Irritasjon
 • Sult
 • Kvalme
 • Kaldsvetting
 • Blekhet

Tiltak:

 • Gi noe å spise.
 • Følg opp blodsukkeret. Mål blodsukkeret hver halv time de første 3 timer etterpå.

 

Blodsukker på 3 - 3,5 mmol/l.

 • Spis noe dersom det er mer enn 1/2 - 1 time til neste måltid.
   

 

 

 

 

 

 

 

Helsepersonell i institusjoner: skaff deg nødvendig oversikt over pasientens tilstand, aktivitet og næringsinntak gjennom døgnet.

Årsaker til føling kan være:

 • Tatt for mye insulin
 • Spist for lite
 • Hatt store fysiske anstengelser(også større magetrøbbel, diare og oppkast)
 • Drukket alkohol
 • Vært utsatt for kraftig stress

Følingssymptomer fra hjernen:

 • Bevisstløshet
 • Bevissthetsforstyrrelser med eller uten krampe
 • Sløvhet
 • Uklar tale
 • Nedsatt konsentrasjonsevne
 • Varmefølelse
 • Ustødig gange
 • Mangel på koordinasjon
 • Hodepine
 • Forvirring
 • Atferdsproblemer
 • Uklart syn
 • Tretthet

Kroppslige symptomer:

 • Skjelving
 • Angst
 • Hjertebank
 • Puls i bryst og mage
 • Nummenhet i fingre
 • Nummenhet i lepper og tunge
 • Irritasjon
 • Sult og kvalme
 • Blekhet
 • Kaldsvetting

Tegn på en eller flere symptomer:
Er du usikker og ikke har mulighet til å måle blodsukkeret, skal tilstanden behandles som om det skyldes lavt blodsukker eller føling.

Følgende gjelder dersom personen er bevisst og kontaktbar:

 • Gi noe søtt å drikke evt smør slimhinner i munn med honning.
 • Tilkall lege for måling og videre behandling med glukagon intravenøst.

Høyt blodsukker

Hvordan kan man vite om en person har høyt blodsukker og hva skal man gjøre?


                                                                                            Mål blodsukkeret!

Hyperglykemi betyr at blodsukkeret er blitt høyere enn vanlig. Det kan skyldes at du har glemt å ta insulin eller tabletter, ikke har satt nok insulin i forhold til matinntaket, eller at insulinbehovet er blitt større enn vanlig på grunn av sykdom, feber, skade eller stress.

Symptomer på høyt blodsukker:

 • økt vannlating
 • mye urin
 • rask og kraftig pust
 • dårlig allmenn tilstand
 • oppkast og magesmerter
 • pusten kan lukte aceton( neglelakkfjerner)
 • sløvhet eller bevisstløshet
 • tørste og tørrhet i munn og slimhinner

Tiltak:

 • pasienten trenger insulin og væskebehandling.
 • tilkall lege!