Lavt blodsukker (hypoglykemi)

Diabetes og lavt blodsukker


Hypoglykemi betyr at blodsukkeret er lavere enn normalt

Lavt blodsukker skyldes fall i blodsukkeret. Symptomene kan variere sterkt fra person til person.

Hvordan kan man vite om en person med diabetes har "føling" og hva skal man gjøre?

  • Hvis du er usikker og ikke har mulighet til å måle blodsukkeret skal det handles som om det er føling, altså gi søt drikke.
  • Vanlige kjennetegn på lavt blodsukker er skjelving, irritasjon og ved svært lavt blodsukker kan personen virke beruset.
  • Dersom blodsukkeret er så lavt at personen har mistet bevisstheten, må det ikke gis drikke, men tilkall lege, og/eller ring 113. Personen må da behandles med glukose direkte inn i blodåren. 
  • Til deg som er hos den syke: blir der til hjelpen kommer. Medisinsk personell vil sette igang behandling.

Ved alvorlig hypoglykemi der pasienten trenger intavenøst tilførsel av glukose, skyldes det at cellene i sentralnervesystemet får akutt mangel på glukose. Pasienten viser cerebrale symptomer.

Personer med diabetes og som har hyppige følinger, lave blodglukoseverdier under 3 mmol/l, særlig om natten, kan oppleve at følingssymptomene blir borte. Ved øking av langtidsblodsukkeret vil tilstanden bedres.

 


Litteraur/lenker:

Diabetesforbundet: Hypoglycemi

Norsk Helseinformatikk: Hypoglycemi