Fysisk aktivitet hos eldre

Det anbefales eldre å være i moderat fysisk aktivitet minimum 150 minutter i uka. Aktivitet utover dette vil bare bidra til økt helsegevinst. Ellers rådes det til at den eldre skal være i aktivitet så mye som mulig. Helsepersonell har et ansvar i forhold til å motivere til aktivitet. I forhold til dette er det viktig å bruke ord som for eksempel mosjon i stedet for fysisk aktivitet og trening. Ved bruk av ord som trening kan den eldre oppfatte det som noe helt uoppnåelig i forhold til hans/hennes tilstand og alder. 

Aktiviteter kan deles opp i mindre bolker. Finn aktiviteter som er enkle å få til. VÆR KREATIV!!!

Hva skjer når vi blir eldre?

 • Reduksjon i fysisk form/kondisjon
 • Endringer i kroppssammensetning
 • Reduksjon i muskelmasse og økning i fettmasse
  • ↓ hvilestoffskiftet
  • ↓ muskelstyrke og muskelkraft
  • ↓ aktivitetsnivå
 • Muskelstyrke og muskelkraft er kritiske komponenter i gangevne hos eldre
 • Nedsatt glukose(sukker)toleranse

Litteratur/lenker:

Norsk helseinformatikk: Fysisk aktivitet og hos eldre