Kosthold hos eldre med diabetes

God enæringsstatus


Immunforsvaret hos eldre mennesker er viktig for å ivareta god helse og da er en god ernæringsstatus av stor betydning. Derfor er ikke behandling med kosthold så strenge hos eldre med diabetes som hos yngre mennesker.

Dekke energibehovet


Eldre med type 2 diabetes som har ufrivillig vekttap og undervekt er et stort problem, like stort som overvekt. Maten hos eldre bør derfor dekke energibehovet og bør inneholde proteiner, karbohydrater og fett.

Regulere blodsukkeret


God blodsukkerregulering er det viktigste tiltaket for å unngå vekttap. Det vil gi bedre livskvalitet og vil også forebygge gjentatte urinveisinfeksjoner. Blodsukkersenkende medikamenter og insulin bør optimaliseres for å kunne gi en god diabetesbehandling.


Litteratur/lenker:  

Skafjeld, A. og Graue, M. (2011) Diabetes- forebygging-oppfølging og behandling