Diabetesbehandling

Rett behandling - på rett sted - til rett tid 


MÅL:

  • få kunnskap om riktig blodsukkermåling – riktig injeksjonsteknikk
  • ha kjennskap til ulike typer insulin og blodsukkersenkende medikamenter og virkning
  • ha kjennskap til forebyggende tiltak mot senkomplikasjoner
  • gjøre observasjoner i forhold til diabetiske sår

 

Anbefalte behandlingsmål:

  • Forhindre/redusere utvikling av senkomplikasjoner 
  • Sikre best mulig livskvalitet hos personer med diabetes.

God blodsukkerkontroll reduserer risiko for både mikro-og makrovaskulære komplikasjoner. Det har i tillegg gunstig effekt i eventuelle etterfølgende perioder med dårlig kontroll.

Viktige faktorer for å få best mulig blodsukkerkontroll:

  • Riktig injeksjonsteknikk
  • Blodsukkermåling
  • Bruk av rett type insulin på rett sted til rett tid

Ofte er uriktig behandling årsak til uforklarlige store variasjoner i blodsukkerverdiene.

Det anbefales god opplæring i injeksjonsteknikk for å sikre en stabil og reproduserbar insulinabsorbsjon.

Se flere videofilmer fra Diabetesforbundet for mer informasjon på denne siden  


Litteratur/lenker:

Artikler fra Diabetesforbundet:

Behandlingsmål

Komplikasjoner