Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Diabetes og høyt blodsukker 

Hyperglykemi betyr at blodsukkeret er blitt høyere enn vanlig.

Det kan skyldes at pasienten har glemt å ta insulin eller tabletter, ikke har satt nok insulin i forhold til matinntaket, eller at insulinbehovet er blitt større enn vanlig på grunn av sykdom, feber, skade eller stress.

Blodsukkeret hos de som ikke har diabetes ligger stort sett mellom 4 og 8 mmol/liter. Ved diabetes er kontrollen regnet som svært god hvis det fastende blodsukkeret er mellom 4 og 6, og helst lavere enn 10 mmol/l et par timer etter måltid.

Symptomer

Symptomer på høyt blodsukker er ofte de første tegnene på diabetes, gjerne sammen med vekttap. Har pasienten type 1-diabetes og har disse symptomene, bør det også måles ketonstoffer i urinen med en urinstiks. Er det ketoner i urinen, er dette et faresignal om at pasienten enten er i ferd med å utvikle eller allerede har en syreforgiftning (ketoacidose – se under). Det kan også forekomme små mengder ketoner i urinen ved faste og etter en føling, men da er blodsukkeret ikke høyt.

Det finnes nå også stiks som kan måle ketonlegemene i blod. Dette kan være nyttig å kontrollere, spesielt under graviditet og hos insulinpumpebrukere.

Akutte sykdommer

Ved akutte sykdommer, som for eksempel feber og forkjølelse, vil som oftest insulinbehovet stige. Da er det viktig å sette ekstra insulin for å unngå at blodsukkeret blir altfor høyt. Husk også at insulinbehovet kan stige mye selv om man ikke klarer å spise. Det som skjer er at kroppen lager store mengder stresshormoner som adrenalin og kortisol, de samme hormonene som produseres i store mengder når blodsukkeret er lavt. Produksjonen av sukker i leveren stiger raskt, samtidig brytes fettvevet ned og de frie fettsyrene omdannes til det vi kaller ketosyrer (også kalt ketoner) i leveren.

Hva må man gjøre?

En vanlig regel er at du bør måle blodsukkeret hver eller hver annen time og sette ekstra hurtigvirkende insulin hver gang du har målt, dersom dette er nødvendig for å holde blodsukkeret under 10–12 mmol/l. Ved sykdom bør du passe på å drikke mye, gjerne buljong, fruktsafter eller vanlig brus hvis du ikke får i deg mat. Særlig problematisk kan dette være ved diaré og oppkast, da det er stor fare for uttørring. Er du for syk til å holde blodsukkeret under kontroll, drikke og måle blodsukker, bør du legges inn på sykehus. Nøl heller ikke med å kontakte lege eller sykehus hvis blodsukkeret blir høyt og det forblir mye ketoner i urinen.

Type 2-diabetes

De som har type 2-diabetes og ikke bruker insulin, må ofte bruke insulin i en periode med særlig høyt blodsukker, for eksempel i forbindelse med annen sykdom. Og husk at insulinbehovet kan stige mye selv om du ikke klarer å spise. For øvrig gjelder de samme forholdsreglene som nevnt ovenfor også for de med type 2-diabetes.


Litteraur/lenker:

Diabetesforbundet: Hyperglykemi

Norsk Helseinformatikk: Hyperglycemi