Hormonelle faktorer

Motregulering


Følgende hormoner har betydning for blodsukkeret: adrenalin, glukagon, kortison, veksthormon og insulin.

Ved siden av hormonet insulin som reduserer blodsukkeret, har de øvrige hormonene en motregulerende effekt på blodsukkeret. Denne motreguleringen er en forsvarsreaksjon. Dette forsvaret mot lavt blodsukker er viktig for kroppen. Symptomene i forbindelse med denne tilstanden skyldes hjernens behov for glukose (mangelen). I tillegg sier det noe om virkningen av de motregulerende hormonene. 

Glukagon


Glukagon er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen. Den viktigste funksjonen til dette hormonet er å stimulere leveren til å frigjøre glukose. Brukes som behandling av bevisstløshet i forbindelse med lavt blodsukker (hypoglykemi).

Dersom en som er insulinbehandlet blir bevisstløs, kan noen i familien eller noen av vennene gi vedkommende en injeksjon av glukagon på samme måte som man injiserer insulin. Rundt ti minutter etter at injeksjonen er gitt, kommer personen med diabetes til bevissthet. Da er det viktig å spise for å fylle på glukosereservene, ellers risikerer man å få hypoglykemi igjen.

For en person med diabetes som behandles med insulin og som ofte rammes av hypoglykemi, kan det være godt å ha glukagon hjemme. Glukagon skrives ut på blå resept.

Adrenalin


Et stresshormon som produseres ved ulike stress-situasjoner, som for eksempel ved føling.

Adrenalin lages i binyremargen. I ulike stress-situasjoner øker produksjonen kraftig og fører til kroppslige reaksjoner som svette, rask puls, hjertebank, uro, angst og skjelving.

Et typisk eksempel er føling hvor blodsukkeret er lavt. Stressreaksjonen gjør oss oppmerksom på faren. Det er da viktig å  sørge for matinntak og forhindre ytterligere blodsukkerfall. I tillegg vil økt mengde adrenalin i blodet også føre til at leveren produserer mer sukker.

Kortison


Kortison er et viktig hormon som på mange måter påvirker kroppens stoffskifte. Det øker blodsukkeret ved å produsere glukose fra proteiner (glukoneogenese) og ved å redusere det cellulære opptaket og forbruket av glukose. Kortison påskynder også nedbrytingen av kroppsfett til fettsyrer som kan omdannes til ketoner.

Veksthormon


Dette hormonet produseres i hypofysen like under hjernen. I denne kjertelen blir de fleste av kroppens viktige hormoner produsert. Veksthormonets viktigste effekt er å stimulere til vekst. Den har i tillegg en glukoseøkende virkning ved å motvirke insulin på celleoverflaten og som vil redusere opptaket av glukose i cellene. Veksthormonet øker mengden muskelvev og evnen til å ta initiativ. Det stimulerer også til nedbryting av kroppsfett. 

Dawn-fenomenet


Høyt blodsukker om morgenen og som skyldes kroppens motreaksjon mot lavt blodsukker om natten.

Dersom blodsukkeret begynner å falle om natten, vil kroppen oppfatte dette som et faresignal. Produksjonen av hormonene glukagon, adrenalin og kortisol øker og dermed stimuleres leveren til å produsere store mengder glukose (blodsukker). Denne produksjonen vedvarer i mange timer slik at blodsukkeret stiger fram mot morgenen. Dawn er engelsk og betyr morgengry, eller tidlig morgen.

Litteratur/lenker:

 

Diabetesforbundet:  Adrenerge og autonome symptomer

Diabetesforbundet:  Motregulering

Diabetesforbundet:  Dawn-fenomenet