Hva er diabetes?

Type 1-diabetes


Rundt 25 000 nordmenn har type 1 diabetes, også kalt insulinavhengig diabetes. Denne type diabetes oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne. Sykdommen skyldes at de insulinproduserende cellene (betacellene) i bukspyttkjertelen er ødelagt. Av grunner vi ikke kjenner til har kroppens eget forsvarsapparat (immunapparatet) oppfattet betacellene som fremmedelementer og ødelagt dem. Sykdommen starter ofte med kraftige symptomer og diagnosen blir derfor raskt stilt.

Personer med type 1-diabetes må ha insulintilførsel i form av injeksjoner. Insulinet blir ødelagt av fordøyelsesvæskene i mage-tarm og kan derfor ikke tas som tabletter.

Type 2-diabetes


De fleste mennesker som har diabetes, har type 2 diabetes. Denne type diabetes er en sykdom hvor sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt. Dette skyldes at kroppen ikke klarer å lage nok insulin. Debuterer gjerne hos voksne, er forbundet med bl.a. overvekt og fysisk inaktivitet. Pasienten har bevart insulinproduksjon, men insulinet virker dårligere enn normalt (insulinresistens), og insulinproduksjonen er derfor relativt for liten. Insulin er et hormon som hjelper til med å transportere karbohydratene, som omdannes til sukker i kroppen, inn i cellene hvor det lagres til vi trenger det.

Hvis man oppdager diabetes og får behandling tidlig, vil sykdommen få et gunstigere forløp, og det er lettere å unngå komplikasjonene. Type 2-diabetes rammer for det meste personer over 40 år og forekomsten øker sterkt med alderen, men stadig yngre mennesker får også type 2-diabetes.

Rundt 350 000 nordmenn har type 2-diabetes. Av disse regner vi med at nærmere halvparten har diabetes uten selv å vite om det. Antall nordmenn med type 2-diabetes er firedoblet de siste 50 år. Hvert år får anslagsvis 6000-7000 nordmenn diagnosen type 2-diabetes.


Litteratur/lenker:

Mer informasjon om type 1 diabetes - Diabetesforbundet

Mer informasjon om type 2 diabetes - Diabetesforbundet

Gjennombrudd som kan gi ny diabetesmedisin - forskning.no 

Cyanid-motgift kan gi helt ny type 2 - behandling - Diabetesforbundet 2016