Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

Velkommen til diabeteslæring


Bård Kulseng
Førsteamanuensis II
Diabeteslæring på nett er et nytt e-læringstilbud
for helsepersonell.

Målet er at du etter gjennomført kurs skal ha kunnskap om diabetes og beherske grunnleggende prinsipper som sikrer riktig behandling hos pasient/bruker.

Ved å heve kunnskapsnivået hos helsepersonell som arbeider med pasienter/brukere med diabetes vil det skapes større interesse og forståelse for fagfeltet. Økt kunnskap om diabetes vil motivere og gi økt mestring i arbeidet med mennesker med diabetes.

Omsorg og riktig behandling til pasientene/brukerne vil bidra til kvalitet på tjenesten og trygghet i hverdagen, både for helsepersonell og pasient. Dette kan bidra til å hindre eller forebygge senkomplikasjoner og styrke livskvaliteten. 

Faginnholdet er åpent for alle, men for å ta testen må du registrere deg som bruker av helsekompetanse.
Når du har lest gjennom faginnholdet og gjennomført kunnskapstesten, har du oppnådd sertifisering og du kan selv skrive ut kursbevis.

I arkfanene ovenfor finner du

"Om kurset":  Her kan du lese mer om hvordan gjennomføringen av kurset er lagt opp
"Tester":  Her finner du en kunnskapstest og en evaluering som du kan fylle ut
 "Bibliotek":  Her finner du relevant litteratur som du kan fordype deg i.

Ansvarlig for oppbygging av faginnhold

Diabetessykepleier Sissel Hyllmark
Epost: sisselhyllmark@yahoo.no, mobil 91 88 91 86
Nettside:http://www.diahjelpen.no

Teknisk support: www.helsekompetanse.no/kontakt


Lykke til med kurset!