DeVaVi
Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse (DeVaVi) er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk Helse Sør-Troms (SPHST), Senter for Psykisk Helse Midt-Troms (SPHMT) og Senter for Psykisk Helse Ofoten (SPHO) i Avdeling Sør i Allmennpsykiatrisk klinikk.

Vaktsystemet har døgnkontinuerlig forvakt/telefonvakt som dekkes av ambulante team og telefonvakt på døgnenhet, og overleger i bakvakt som er ansatt i og lokalisert til ulike deler av virksomheten. Overlegene kan delta i direkte pasientkonsultasjoner via videosamtaler i samarbeid med ambulante team og døgnenheter.

Formålet med DeVaVi er å sikre at legespesialist er tilgjengelig for døgnenheter og ambulante team slik at pasientene kan få et best mulig tilbud så nært hjemmet som mulig.

På disse nettsidene vil du finne mer info om prosjektet, pasientforløpsmodellen og bruk av videokonferanse. Vi arbeider kontinuerlig med forbedringer og setter stor pris på tilbakemeldinger av alle slag.