Hva er konflikt

Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto. Velg et av alternativene under for å logge inn eller opprette en gratis brukerkonto. Du vil automatisk bli registrert som deltager i kurset hvis du ikke allerede er registrert.

 


Konflikter er en naturlig del av samspillet mellom mennesker. De er en følge av at mennesker ønsker å stå for det de mener, og at det er spillerom for å gi uttrykk for ulike synspunkter. De kan være nedbrytende og lammende, men kan også medføre engasjement, vekst og forbedringer. Konflikter er derfor ikke gode eller dårlige i seg selv. Spørsmålet er hvordan man forholder seg til dem, og om de håndteres på en destruktiv eller konstruktiv måte.


 

 

Definisjon

Det finnes flere definisjoner av konflikt, hvor forskjellige elementer vektlegges. Her er to:

  • Konflikter er uoverensstemmelser mellom to eller flere parter, som fremkaller spenninger hos den enkelte (Vindeløv 2008, s. 72).

 

  • Vi kan snakke om en konflikt når forskjeller mellom mennesker som er avhengige av hverandre, oppleves som uforenlige og truende i forhold til egne behov og interesser, og når det skapes spenninger og følelser fordi en av partene opplever at den andre benytter makt for å påvirke situasjonen til egen fordel (Ekeland 2004, s. 88).

 

Opplevelsen av å være i konflikt kan variere mye fra person til person. Når vi står midt opp i det selv bir ofte evnen til å reflektere og betrakte situasjonen kraftig redusert. Se gjerne på definisjonene en gang til og prøv å finne ut når du sist var i befatning med episoder som passer med definisjonene.

 

Ekeland involverer også begrepet bruk av makt i sin definisjon. I vårt samspill med brukere, pårørende og kolleger vil opplevelsen av bevisst eller ubevisst maktbruk vil være avgjørende for hvordan en konflikt utvikler seg.